Onsdag varslet Bergens Tidende et forventet underskudd i bydelene i år på 180 millioner kroner. Finansbyråden bekreftet tallene og var redd underskuddet kunne nå opp i 300 millioner for hele kommunen. Opposisjonen er sjokkert.

Savner kriseplaner

— Jeg husker godt i juni i fjor. Da ba byrådet om ekstraordinære fullmakter til å kutte og fikk hjelp fra Høyre til å ta 150 millioner kroner. Da var det krisestemning. Nå er tallene enda verre, men nå skjer ingenting, sier Høyre Monica Mæland.

Hun savner løpende orientering til forretningsutvalget, der byens ledende politikere møtes hver uke.

— Dette er svære tall. Vi har hørt ymt om hvor galt det var i ferd med å gå. Finansbyråden burde for lengst ha kommet til bystyret med forslag til hva man skal gjøre for å stramme ytterligere inn.

Frps Gunnar Bakke er like nådeløs.

— Bergen er uten økonomisk styring og den modellen man har valgt med bydelsorganisering betyr bare at pengene renner ut. Bergen har aldri vært styrt så tilfeldig som den styres nå.

Stillingsstopp

Frp vil ha stopp i ansettelser og investeringer. Bakke mener byrådspartiene må være villige til å se på konkurranseutsetting og fremme forslag om kraftige kutt i tallet på ansatte. Men først og fremst mener han SV sammen med byrådspartiene må finne løsninger for å få kontroll med økonomien.

Mæland vil og ha stillingsstopp og innkjøpsstopp, men også hun peker på SV når bystyret skal skape flertall for enda en kuttpakke.

— SV har vedtatt budsjett sammen med byrådspartiene. Nå er det viktig at det skjer noe ganske raskt, men jeg er redd de vil vente til etter valget med å bestemme hvem som skal lide. SV roper jo på flere rammetimer. Så jeg skjønner ikke helt hvordan det skal gå.

SVs Ragnhild Hedemann ser ingen grunn til å kritisere byrådet for dårlig økonomistyring.

— Situasjonen er ikke at vi har et for høyt forbruk, men at vi har for lite penger.

Stoler ikke på byrådet

Hedemann utelukker ikke enighet, men hun vil først vite om skolene er skjermet for kutt, slik bystyret vedtok.

— Da vi laget nytt budsjett i mars, skjermet vi bydelene og det skulle brukes til å holde på rammetimetallet.

— Og siden har bydelsstyrene kuttet i skolebudsjetter, så her vet du vel egentlig det du trenger å vite?

— Det er mye som tyder på at byrådet ikke har løftet en finger, men tatt fra skole for å dekke merutgifter i helse- og sosialsektoren. Nå må byrådet bruke kreativiteten sin, slik at det stempelet SV var med på å sette på budsjettet fremdeles er synlig.

— Men er det mulig å unngå kutt når det går mot så store underskudd?

— Selv om du skal skjære ned, må de bevare profilen i nedskjæringene.

— Tror du på en avtale med byrådspartiene.

— Vi må prøve, men det sitter ganske langt inne. Byrådspartiene har ikke vist seg helt til å stole på, sier Hedemann.