— Fylkesmannen er kritisk overfor både meglere og takstbransjen hvis de ikke innhenter opplysninger om lovligheten av det som skal selges, sier Øistein Aasland i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland.

Aasland reagerer på opplysninger i salgsprospektet. Der hevdes det at hytten var godkjent, men at «det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse». Det opplyses også om at verken tilbygg eller brygge er søkt om. «Eventuell godkjennelse av dette står for kjøpers regning og risiko», skriver Krogsveen.

— Det fremgår jo av dette prospektet at det er ting som ikke er lovlig. Da er det merkelig at det blir lagt ut for salg til en antatt markedspris som om alt er som det skal være.

Også Bjørn Erik Kristiansen i Fjell kommune reagerer på meglers rolle i saken.

— Vi vurderer å sende et brev til tilsynet for meglervirksomhet, for i denne saken forsøker de å selge noe de burde ha vist var ulovlig.