Hver tredje time uten lærer var de verste eksemplene i Elevorganisasjonens undersøkelse om lærerfravær som ble presentert i BT i går.

Ved Slåtthaug videregående frykter elever for karakterene som følge av mange timer uten lærer. Til BT sa opplæringsdirektøren i Hordaland, Svein-Erik Fjeld at situasjonen var «bekymringsverdig» hvis tallene fra Elevorganisasjonen stemmer.

Men ifølge fylkespolitikere og tillitsvalgte i lærerorganisasjonene er dette ikke noe nytt. Tallene er snarere en bekreftelse på det man har trodd.

— Uholdbart

Ap foreslår en umiddelbar økning av vikarbudsjettet for å bøte på problemet. I tillegg oppfordrer de til en mer aktiv seniorpolitikk for å få eldre lærere til å stå lenger i jobb.

Også Venstre benytter anledningen til å peke på at har foreslått økte midler.

— Det er helt uholdbart at elevene ved en rekke skoler får en så mangelfull dekning i form av vikardekning som undersøkelsen viser, sier Venstres gruppeleder i fylkestinget, Harald Hove.

- Under minstenorm

Venstres gruppeleder mener fylkeskommunen har ansvar for å sikre et innrapporteringssystem som kan avdekke mangler.

— Det må være regler om innrapportering av så klare mangler ved undervisningen, rapporter som også må være offentlige, sier Hove.

Leder for Utdanningsforbundets utvalg for videregående opplæring i Hordaland, Jon Severud, skjønner ikke at resultatene av undersøkelsen kan komme overraskende på noen.

Han mener underdekningen på antall lærertimer er på cirka 25 millioner kroner, noe som tilsvarer omtrent en full lærerstilling på hver eneste videregående skole i fylket.

Skolenes landsforbund foreslår å lovfeste elevers rett til lærer i undervisningstimene.

— Det står faktisk ingenting i Opplæringsloven om at elever skal ha lærere, sier Geir Allan Stava, forbundsstyremedlem i Skolenes landsforbund.

— Det er dette mange fylkeskommuner spekulerer i. Vi vil ikke få bukt med dette problemet før vi har en lovfesting på plass.