Selv om Statens vegvesen står bak festen, er det i all hovedsak bilistene som får regningen.

— Sett i forhold til størrelsen på prosjektet så er det ikke store penger, men hvis du tenker på at det er bilistene som må betale, så kan en stille spørsmål ved det, sier Lutro.

Får ikke vite

Han sitter i komiteen som har planlagt åpningsfesten, og er styreleder for bompengeselskapet som betaler sluttrekningen. Men han var ukjent med kostnadene før BT ringte ham.

— På et veldig tidlig tidspunkt spurte jeg hvem som skal stå for åpningsarrangement. Da fikk jeg beskjed av Statens vegvesen om at de står for det. De ser på det som sitt arrangement, og har tatt alle avgjørelser.

- Hva tenker du om det?

— Det er Statens vegvesen som er byggherre. De rekvirerer oss med jevne mellomrom, men vi får ikke innsyn i hva de bruker pengene til. Dette beløpet kommer sikkert til å bli innbakt i neste rekvisisjon. - Hva tenker du om at du som styreleder får så lite informasjon?

— Dette har vært tatt opp med Statens vegvesen mange ganger. Det er også et viktig prinsipielt spørsmål som strekker seg utover dette arrangementet. Når vi betaler hundretalls millioner kroner så bør vi få innsyn i hva de bruker penger på. Vi har ikke krav på innsyn i dette her, men skal bare betale ut når de trenger penger, sier Lutro.

- Folk flest

- Har kostnadene rundt åpningsarrangementet aldri vært diskutert?

— Ikke økonomien, bare andre ting. Jeg har fått informasjon om hvordan de skal legge det opp praktisk. Jeg er kjent med programmet, men vi har aldri satt opp et budsjett for det.

- Kunne dere klart dere med et enklere åpningsarrangement?

— For meg kunne vi det. Jeg er opptatt av at dette skal være for folk flest. Med Statens vegvesen har en håndbok som de bruker på slike arrangementer. Sett i forhold til mange andre slike åpninger er ikke dette noe spesielt.