Like før ferien var over fikk Erlend Aarsand et reklamebrev i posten, adressert direkte til ham. Her fikk han vite at John Bauer-gymnaset hadde ledige plasser på andre og tredje året, og ville ta hjertelig imot ham som elev.

Han har aldri har søkt John Bauer-gymnaset. Derfor reagerer han på at skolen kjenner disse personopplysningene, og at skolen vet at han er gymnasiast.

— Hvordan har John Bauer fått tak i disse opplysningene? spør Erlend Aarsand.

Svaret er at John Bauer har fått elevlister fra ungdomsskolen, som er blitt pålagt å levere ut listene til friskolene. Datatilsynet er skeptisk til denne praksisen.

Pålagt utlevering

Ifølge Datatilsynet har en del privatskoler det siste året tatt kontakt med ungdomsskoler rundt om i landet for å få utdelt lister over elevene som skal ta steget over i videregående skole.

— Vår anbefaling er å ikke levere ut listene, sier Ove Skåra, informasjonssjef i Datatilsynet.

Skolene som har holdt klasselistene igjen, har imidlertid blitt klaget inn for fylkesmennene. Med bakgrunn i offentlighetsloven har skolene blitt pålagt å gi ut listene. I Hordaland har også opplæringsavdelingen i fylkeskommunen levert ut lister over elever i ungdomsskolen til John Bauer-gymnaset og Akademiet.

— Vi ønsket ikke å gjøre det, men etter vedtakene hos fylkesmennene i Rogaland og Telemark konkluderte vår juridiske avdeling med at vi måtte levere ut listene i tiende klasse, sier inntaksleder Nils Skavhellen i opplæringsavdelingen.

Har brukt fjorårets lister

At skolene må levere ut listene får Datatilsynet til å frykte personvernet til elevene i skolen.

— Dersom man bare sier at dette er offentlig, er det noe hvem som helst kan få tak i. Man kan ikke gjøre forskjell på en privatskole og en annen kommersiell aktør, sier Skåra i Datatilsynet.

Han tror også at folk nok forventer at dette ikke er noe man skal levere ut. Tilsynet har nå bedt Justisdepartementets lovavdeling å vurdere om elevlistene er å regne som et offentlig dokument. Et svar er ventet først seinere i høst.

Føler seg bortgjemt

John Bauer Gymnaset føler seg nødt til å bruke skolelistene for å få ut informasjon til elevene. Til nå har ikke friskolene fått være med i samordnede skoleopptaket til fylkeskommunen.

— Vi er et alternativ til den offentlige skolen, da må elevene få lov til å vite om oss. Dersom vi ikke skal få listene ut må man lage et opplegg slik at også friskolene får budskapet sitt ut. Nå blir vi gjemt bort, den manglende informasjonen er det elevene som taper på, sier Jostein Iversen, daglig leder ved John Bauer-gymnaset.

Nils Skavhellen i Hordaland fylkes opplæringsavdeling forteller at det i løpet av høsten skal vurderes om også alle friskoler skal få være med i fylkets samordna opptak. Så langt har bare de private skolene Danielsen, Kongshaug og Framnes fått være med som en forsøksordning.

FREKT: Erlend Aarsand har i to år vært elev på Bergen Katedralskole, denne uken har han tatt fatt på tredje og siste året. Reklamen fra John Bauer-gymnaset som dumpet ned i hans postkasse, synes han er frekk.
Amundsen, Paul S.