— Jeg pleier å se med ørene også før jeg går over veien, sier Viktor Budal Ellingsen (6).

Sammen med storebror Fredrik på åtte må han krysse Hjellestadveien som er uten overgangsfelt på vei til skolen.

Mor Kristin Budal Ellingsen påpeker at skoleveien til guttene har flere farlige strekk, både på grunn av manglende overgangsfelt, smale bilveier og biler som må rygge.

— Det er ikke med lett hjerte jeg sender barna ut på veien alene. At kommunen oppfordrer barn til å gå eller sykle til skolen er vel og bra, men da må de sørge for at veiene er trygge, sier hun.

Skolen har meldt fra

Fotgjengere utgjør 29 prosent av alle trafikkdrepte i Bergen, og barn i alderen 6-12 år er mest utsatt.

Rektor Britt Hjortland har lenge vært bekymret for elever som må krysse farlige veier for å komme til Hjellestad skole.

— Vi har meldt tydelig fra til kommunen om problemet flere ganger gjennom flere år, men ingenting er blitt gjort, sier Hjortland.

FAU og skolens ledelse har selv tatt tak i problemet med farlig skolevei.

I tillegg til å oppfordre foreldre til å unngå unødig kjøring til skolen, har skolen oppnevnt en elevpatrulje hvor 23 elever fra 6. og 7. trinn følger yngre elever til skolen og slik bidrar til å skape økt trygghet på skoleveien.

Ifølge Øyvind Søfteland, senioringeniør ved samferdselsetaten i Bergen kommune, jobber både veivesenet og kommunen med trafikksikkerhetstiltak.

I september i fjor ble det vedtatt en trafikksikkerhetsplan hvor 60 millioner kroner ble øremerket for trafikksikringstiltak frem til 2009.

18 millioner til fotgjengerfelt

Ifølge planen skal 18 millioner gå til sikring av fotgjengerfelt og åtte til fartsdempende tiltak.

— Vårt primære satsingsområde er nedsatt fartsgrense og fartsdempende tiltak i nærheten av barneskolene i kommunen, sier Søfteland.

Også på fylkesnivå foreligger planer for å sikre utrygge trafikkpunkter

Ifølge Tor Høyland, leder for fylkets trafikksikkerhetsråd og senioringeniør i Statens vegvesen, har det blitt gjennomført tiltak som lavere fartsgrense og opphøyde gangfelt ved nesten 30 barneskoler i Bergen kommune.

I neste omgang er det planlagt fartsdempende tiltak på skolene Salhus, Holen, Damsgård, Levende ord og Paradis. I tillegg er en reguleringsplan som sikrer hele Hjellestadveien under utarbeiding.

Vegvesenet kartlegger områdene på bakgrunn av innspill fra trafikanter og skoler samt registrerte ulykker.

— Vi er rimelig fornøyd med det vi har fått til, og håper de fleste områder er fanget opp av våre utbedringsplaner. Men selvsagt kan det dukke opp trafikkfeller som systemet ikke har fanget opp, sier Høyland.

SER MED ØRENE: Viktor Budal Ellingsen (6) og storebror Fredrik (8) må krysse bilvei to ganger uten overgangsfelt for å komme til skolen. De synes begge det er litt ekkelt. - Noen ganger må jeg se med ørene også, sier Viktor.
ELEVPATRULJE: Hver mandag fra kvart over åtte sørger 6.-klassingen Eirik Søreide Hansen for at de yngre elevene ved Hjellestad skole får en tryggere skolevei.