Artikkelen som er publisert på nettsidene til legeforeningen omhandler behandlingen av psykisk utviklingshemmede i et historisk perspektiv.

Reagerer på ordbruken

Artikkelen har overskriften «Om åndssvake i etterkrigstidens Norge», og i innledningen heter det:

«Artikkelen viser hvordan en skjønnlitterær fremstilling av forhold inyere norsk åndssvakehistorie kan bidra til nye perspektiver».

— Dette er ikke en grei omgang med ord og begreper, sier Arne Lein, forbundsleder i Norges Handikapforbund.

- Må være en glipp

Ifølge Lein er det ingenting som heter «åndsvakehistorie» i dag, og begrepet «åndssvak» ble faset ut som beskrivelse av psykisk utviklingshemmede for flere tiår siden.

- Finnes det noen sammenhenger hvor begrepet kan brukes?

— Ja. Hvis det er en artikkel som forteller at ordet «åndssvak» ble brukt i tidligere tider, reagerer vel ingen på det. Men å bruke begrepet i en overskrift i en artikkel som omhandler såkalt «åndsvakehistorie», blir helt feil, sier Lein.

Da BT tar kontakt med Lein har han selv ikke lest artikkelen. Etter å ha fått deler av den referert på telefon av BTs journalist, synes han det er betenkelig at det er legeforeningens eget tidsskrift som bruker begrepet.

— Jeg oppfatter legeforeningen som svært bevisste på begrepsbruk. Så dette tror jeg må være en glipp, sier Lein.

Beklager formuleringen

Medisinsk redaktør, Anne H. Lie i Tidsskrift for Den norske legeforening, beklager overskrift og innledning.

— Vi har tenkt at dette er en artikkel som omhandler historiske forhold hvor dette begrepet ble brukt. Etter vårt skjønn er det for å unngå anakronisme viktig å bruke det begrepet som ble brukt da, ikke minst for å ivareta det kritiske blikk artikkelen har på medisinfaget i den perioden, sier Lie, som også er førsteamanuensis i medisinsk historie ved Universitetet i Oslo.

- Burde ikke dere, av alle, være forsiktige med begrepsbruken?

— Som historiker mener jeg vi bør bruke de begrepene samtiden selv brukte. Jeg ser imidlertid i ettertid at siden vi ikke kan forvente at alle leser hele artikkelen, burde jeg som medisinsk redaktør i tidsskriftet ha passet på at det ble formulert annerledes i innledning og overskrift, sier Lie.