Byrådet vil øke prisen på boligsoneparkering i Bergen sentrum fra 112 til 200 kroner i måneden, pluss moms.

— En så stor økning på én gang synes jeg var drøyt. Det blir jo en god tusenlapp ekstra i året, sier Brita Pletten som har boligsoneparkering på Nordnes.

Hun synes prisen er særlig høy fordi hun slett ikke er sikret parkeringsplassen hun har betalt for.

  • Problemet for oss med soneparkering er at vi ikke alltid har plasser. Tre ganger har jeg måttet parkere i gaten nedenfor og fått bøter som jeg ikke får refundert. Da blir det provoserende, sier hun.

- Fullstendig feil

Terje Ohnstad, gruppeleder for Ap i bystyret reagerer også på de nye satsene.

  • Det blir fullstendig feil å oppjustere satsene, særlig når en ikke har konkrete prosjekter som skal finansieres av boligsonefondet, sier han.

Også de som har plass i garasjeanlegg må ut med mer. Frem til i år har prisen pr. måned for å parkere i beboergarasjer vært 416 kroner, men den blir justert opp til 640 kroner.

Dyrere med nr. 2

Har du to biler i garasjeanlegget blir prisen 900 kroner pr. måned for bil nummer to. Alle priser er uten merverdiavgift.

Den relativt sett største prisøkningen får de som parkerer på gategrunn, der prisen nesten dobles.

Byrådets forslag er også høyere enn det styret i Bergen Parkering selv har foreslått.

Byrådet mener at prisene for boligparkering i Bergen har vært lave og at kommunen trenger pengene til å bygge opp boligsonefondet til nye garasjeanlegg.

Terje Ohnstad forstår ikke bakgrunnen for prisøkningen. Han peker blant annet på at parkeringsanlegget under Skansen nå er så godt som fullfinansiert gjennom boligsonefondet.

- Skalkeskjul

Han sier at han har fått mange telefoner fra folk i sentrum som er irritert over prisøkningen i parkeringsanleggene.

— Nå vil altså byrådet følge opp med å ta dem som parkerer på gategrunn også, sier Ohnstad.

Han reagerer også på at en svært stor andel av pengene som tas inn i boligsonene går til administrasjon i Bergen parkering.

  • De tar inn rundt åtte millioner kroner i dag på ordningen, mens rundt fire millioner går til administrasjon, sier Ohnstad.

Han har ingen problemer med at de som benytter seg av ordningen faktisk må betale det det koster administrere boligsoneparkeringen.

  • Men regnestykket får jeg ikke til å gå opp. Dersom det koster fire millioner kroner å administrere dette, blir jeg veldig overrasket, sier Ohnstad.

Han mener at et selvkostprinsipp må legges til grunn.

  • Da må vi få dokumenter kostnadene Bergen parkering har til dette, mener Ohnstad.

Ohnstad mener at det hele er en snedig plan for å kunne hente ut enda mer overskudd fra Bergen parkering.

  • Dette er et skalkeskjul. Byrådet tapper selskapet for kapital, samtidig som de skrur opp prisene for sentrumsbeboerne. Vi får en særskatt i sentrum, slik dette er lagt opp, sier Ohnstad.

- Kraftig subsidiert

Byråd Øistein Christoffersen (Frp) har liten forståelse for Ohnstads kritikk.

  • Argumentasjonen til Ohnstad forbauser meg. Skulle vi innført et selvkostprinsipp ville det blitt svært dyrt for dem som har plass i parkeringsanleggene. De er kraftig subsidiert, påpeker Christoffersen.

Han mener også at boligeierne i Bergen har sluppet ganske billig unna.

  • Sammenligninger med andre byer viser at vi har ligget veldig lavt i Bergen kommune, sier Christoffersen.

Han mener også at det er helt nødvendig å bygge opp boligfondet nå, før en går i gang med byggingen av nye garasjeanlegg.

  • Det er jo nettopp det som er hensikten med et fond. At en kan spare opp midler slik at en har finansieringen på plass når en trenger det, sier Frp-byråden.

Hva synes du om prishoppet? Bruk kommentarfeltet.