ROY HILMAR SVENDSEN

Riple kritiserte blant annet lagmannsretten for at ikke 31-åringen som er dømt for Tertnes-ranet fikk avslag på straffen selv om han tilsto.

— Jeg er ganske bekymret over det Riple sier om at det ikke er noe vits i å tilstå. En slik uttalelse er misvisende, og sender svært uheldige signaler til de kriminelle, sier Wangberg.

Han presiserer at politiets informasjon til siktede om straffelovens paragraf 59, annet ledd, ikke innebærer noen lovnad om strafferabatt, men at en tilståelse normalt skal få betydning for straffeutmålingen, dersom den bidrar til å oppklare saken.

Wangberg mener så ikke var tilfelle i Tertnes-ranet, og hevder politiet allerede satt på så gode beviser da tilståelsen kom, at mannen ville blitt dømt uansett. Advokat Jørgen Riple sier til BT at han står for det han har sagt.

— Slik som en del statsadvokater og dommere tolker paragrafen, er det dessverre slik at hvis man ikke tilstår på dag én, så har den kriminelle ingenting å tjene på å tilstå, sier han.

Riple forsikrer Wangberg om at han fortsatt vil oppfordre sine klienter til å tilstå.

— Men da må klientene tilstå ut fra moralske grunner, ikke for å få lavere straff, sier Riple.