Erik Andersen (62), kjent som Lommemannen, ble i 2010 dømt for seksuelle overgrep. Etter å ha sonet minstetiden på syv år fikk han nylig medhold av Asker og Bærum tingrett i sin begjæring om løslatelse.

Nå bygger han et hus et sted i Hordaland, og tirsdag fikk entreprenøren beskjed fra bygningsarbeiderne om at en journalist og en fotograf fra en bergensavis hadde tatt seg inn på eiendommen. Entreprenøren sa onsdag til BT at journalistene i tillegg til å ta bilder, hadde stilt håndverkerne spørsmål de skal ha opplevd som plagsomme.

Fredag publiserte BA saken «Slik må Lommemannens nye liv bli». To bilder, ett oversiktsbilde og ett bilde tatt like utenfor huset, er publisert i saken. Det fremgår også hvor huset bygges, at det ligger skjermet til og at overvåkningskameraer er montert på hushjørnene. Dagen i forveien publiserte avisen også saken «Frykter han ikke er frisk», med intervjuer av naboer i nærmiljøet.

Saken får Andersens advokat Gard A. Lier til å reagere.

Visste om saken

— Jeg har ikke snakket med min klient etter at saken ble publisert, men han vurderer å gå til rettslige skritt, sier Lier.

Advokaten diskuterte dette med Andersen etter de hadde blitt kontaktet av entreprenøren, før saken var kommet på trykk.

— Andersen var på det tidspunket veldig klar på at han ville forfølge det dersom det ble publisert, sier Lier.

- Desperat

Advokaten har lest saken, og er ikke fornøyd med BAs fremferd.

— For det første fremstår avisen som ganske desperat om de kjører tre mil for å ta bilder av dette. For det andre reagerer jeg på at de tar seg inn på privat grunn uten tillatelse. Jeg mener det både er brudd med god presseetikk og sannsynligvis brudd på privatlivets fred, sier Lier.

Han understreker at Andersen er forberedt på oppmerksomhet rundt byggeprosessen.

— Men jeg ser ikke allmenhetens interesse av disse bildene og saken. Andre medier har nøyd seg med å si at han flytter til Hordaland. Når BA beskriver detaljer, om overvåkningskamera og andre ting på tomten, mener jeg de går over streken, sier Lier.

- Nødvendig å publisere

Ansvarlig redaktør i BA, Anders Nyland, slår tilbake mot kritikken fra advokaten.

— Jeg mener absolutt det er relevant å publisere dette. Lommemann-saken er en omfattende sak som har fått veldig mye oppmerksomhet. At han nå sannsynligvis løslates vekker sterke reaksjoner, og det skaper frykt og uro blant en del mennesker, sier Nyland.

— Da er det greit å vise hvordan hans hverdag blir etter løslatelsen. Vi viser blant annet at det er knyttet vilkår til hans bevegelsesfrihet, legger han til.

Han vektlegger at bildene i saken illustrerer at Andersen ikke skal bosette seg i et boligfelt, men at huset som bygges er avsidesliggende.

— Det mener jeg er relevant informasjon for allmennheten, sier han.

- Grunnleggende uenig

Redaktøren er ikke videre bekymret for Andersens angivelige planer om å gå til rettslige skritt.

— Det må vi bare ta til etterretning. Det er vanskelig å ta stilling til uten å vite hvilke konkrete lovbrudd han mener vi har gjort. Å gå til rettslige skritt er et typisk advokatuttrykk som kan bety så mange. Det har vi hørt mange ganger før, sier Nyland om reaksjonene.

- Andersens advokat sier dere bryter med god presseetikk og sannsynligvis også loven om privatlivets fred?

— Det er jeg grunnleggende uenig i. Da må han nesten være mer konkret. Han må peke på hvilke punkter i Vær Varsom-plakaten han eventuelt mener vi har brutt, sier Nyland.

Kan klage til PFU

Kristine Foss, jurist i Norsk Presseforbund, sier det er vanskelig å si noe generelt om praksis i norsk presse rundt privatlivet til tidligere straffedømte, men viser til punkt 4.3 i Vær Varsom-plakaten. Det er dette punktet Andersen kan vise til, om han velger å klage inn saken til PFU.

— Det sier at pressen skal vise respekt for privatlivet. Det finnes ikke noe spesifikt punkt om pressens behandling av tidligere dømte, men Andersen har som alle andre også krav på vern om sitt privatliv, sier hun.

- Ingen vanlig sak

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, har ikke sett saken da BT kontakter ham, men uttaler seg på generelt grunnlag.

— Normalt kan jeg ikke se at det å ta eksteriørbilde av et bolighus og publisere det er en krenkelse av privatlivets fred, sier han om at BA tok seg inn på eiendommen for å ta bilder og publiserte dem.

- Hva er vanlig praksis i norsk presse når det kommer til saker om tidligere straffedømte og hvordan de lever etter de løslates?

— Jeg vil ikke si det er vanlig praksis at norske medier lager saker på hvordan straffedømte lever etterpå. Men dette er jo heller ingen vanlig sak, avslutter Jensen.