Samtidig gjennomførte Konkurransetilsynet bevissikring hos Kolo Veidekke i Midt-Norge. Tilsynet har mistanke om at det har skjedd brudd på konkurranseloven hos disse to selskapene.

— Vi vet like lite om razziaen som dere gjør. Vi er blitt besøkt av Konkurransetilsynet, men vi har ikke fått beskjed om hva mistanken dreier seg om, sier kommunikasjonssjef Andreas Opheim i NCC Roads.

Arna-kontoret er et regionkontor under NCC Roads på Østlandet.

Bakgrunnen for undersøkelsene er at Veidekke selv har fått mistanke om at det har skjedd brudd på loven. Derfor varslet de Konkurransetilsynet.

— Det har vært kontakt mellom Veidekke og Konkurransetilsynet i forkant av bevissikringen. Utover det kan jeg ikke gi detaljer, sier informasjonsmedarbeider Ronny Turøy i Konkurransetilsynet.

De to razziaene pågikk samtidig, og materialet som ble beslaglagt skal nå analyseres. Hvor lang tid det vil ta, er ikke klart.

Andreas Opheim i NCC Roads sier at selskapet nå avventer mer informasjon fra Konkurransetilsynet.

— Vi tar dette svært alvorlig og er interessert i at tilsynet får den informasjonen de er ute etter. NCC Roads vil bidra med det vi kan for å avkrefte eller bekrefte om det foregår noe som er i strid med konkurranseloven, sier Andreas Opheim.

Konkurransetilsynet skriver på sin hjemmeside at aksjonen må ses i sammenheng med tilsynets prioriterte satsing fra 2009 med å overvåke bygg- og anleggsbransjen.

Veidekke vedtok i 2006 en bot på til sammen 7,5 millioner kroner for ulovlig prissamarbeid. En rekke andre aktører ble også bøtelagt. NCC Roads har tidligere vært under mistanke for prissamarbeid, men ble frikjent for dette i 2001, ifølge Opheim.