Uttrykket å stjele som ravn er blitt en håndfast realitet på Voss. Det må være dekning for påstanden om at ravnen på Norheim i Voss kommune stjeler som ravner. Så ille utsatt for tyveri av golfballer er golfklubben blitt, at klubben har søkt om å få jakte på ravnene.

I et brev til miljøvernavdelingen til fylkesmannen i Hordaland legger golfklubben frem sitt problem:

Klubben har en 6-hulls øvingsbane på Norheim. I fjor forsvant 2000 baller fra «driving-range»-området. I et brev til miljøvernavdelingen skriver Bjørn Vethe på vegne av klubben:

Mistenkte tobeinte

«Vi trudde i førstninga at det var tobeinte uten vinger som forsynte seg med ballar. Men etter opplysninger fra naboer og etter at vi la ut «feller» for å ta syndarane, viste det seg at det var ravnen som var tjuven.»

I klubben la man opp til en strategi: Det skulle settes opp vaktliste av medlemmer som kunne plukke baller med traktor hver kveld og så stenge «driving-range»-en. Planen var så å skyte noen av ravnene i august når det er tillatt å jakte på ravn. Men så enkelt var det ikke. Problemet skulle vise seg å være enda større. Vethe skriver videre i brevet:

Stjeler baller i spill

«No viser det seg at ravnen ikkje lenger nøyer seg med å plukke baller på kvelds— og nattetider. Ved to høver dei siste to vekene har han plukket baller som har vært i spill rett fremfor føtene på spelarane.»

På denne bakgrunn ønsker golfklubbens medlemmer å jakte på tyvene.

«Vi har ikkje interesse av å jakta i stor stil, men søker om å få ta ut 2-3 fugler og skremme resten noe, i håp om at det løser problemet vårt i sommer.»

Miljøvernavdelingen har sendt brevet over til Voss kommune. Begrunnelsen er at etter «forskrift om viltarter som gjer skade m.m.», er det kommunen som skal behandle slike saker.

Nå er det altså Voss kommune som må ta stilling til søknaden om jakt på «viltarten som gjer skade m.m.» - og stjeler som ravner.

BALL I MUNN: Golfspillerne på Voss har sett seg lei på frekke ravner, som stjeler ballene foran øynene på dem. Nå vil de jakte på de tyvaktige fuglene.
Tegning: Bente Ljones