Bergens Tidende fortalte i går at Voss Golfklubb har søkt om å få jakte på ravn på banen. I fjor rappet ravn med seg 2000 golfballer derfra. Ved to anledninger i vår har ravn stjålet baller mens de var i spill.

Golfklubben søkte fylkesmannens miljøvernavdeling om løyve til å jakte på balltyvene før jaktsesongen. Saken ble oversendt kommunen som er rette instans i slike tilfeller.

Lensmannsbetjent Bjørn Vethe på Voss er medlem i golfklubben. Det var han som påtok seg oppgaven med å søke om ekstraordinært jaktløyve på ravnen. Han sier til Bergens Tidende at de satser på at ravnene skal holde seg borte fra golfbanen hvis de får anledning til å skyte et par-tre individer.

Avskrekkings-effekt

— Vi tror dette vil skremme de andre bort, sier Vethe. - Golfbanen ligger ikke langt fra bossfyllingen på Bjørke. Bossfyllingen trekker til seg mange ravner og mange av dem oppsøker banen vår. Det er ikke uvanlig å se store flokker med flere titalls ravn på en gang på banen om morgenen, sier Vethe.

Frode Draugsvoll arbeider på golfbanen. Han sier det slik med en munter stemme til BT:

-Må passe på ballene!

— Her må vi passe godt på ballene våre! Kunne vi få lov å skyte et par av ravnene, ville det være bra.

Stipendiat Terje Lislevand ved Zoologisk Institutt ved Universitetet i Bergen tror ikke andre ravn vil bli holde seg vekk fra golfbanen om noen individer blir skutt.

Tviler på effekten

— Med mindre man klarer å skyte akkurat de individene som stjeler golfballer, vil det neppe ha stor, langsiktig effekt å jakte ravnene. Dersom man skyter noen, vil det snart komme inn nye individer, sier Lislevand.

Han forteller at fenomenet med at ravn stjeler golfballer er et kjent fenomen i Norge.

— Egg er en av ravnenes livretter. Mest sannsynlig årsak til at de tar golfballer, er at de oppfatter dem som egg. Jeg har ikke hørt andre forklaringer på fenomenet, sier Lislevand.