Både rett etter krigen, og om lag 25 år senere, satt han i komiteer som vurderte behovet for en utvendig markering på «Gestapo-huset». En rekke torturofre og etterlatte etter de som mistet livet i huset, bad da om at dette ikke måtte skje.

Da Bergens Forsvarsforening bestemte seg for å sette opp et minnesmerke utenfor bygget, i 1989/90, skrev Finckelsen til hovedutvalg for fritid, kirke og kultur, samt til bystyret, og tryglet om at de som selv hadde sittet fengslet der måtte bli hørt.

I tingretten i går opplyste imidlertid August Rathke i Bergens Forsvarsforening at han hadde vært helt ukjent med Finckelsens synspunkter, inntil for få måneder siden. — Da vi jobbet med å få reist bautaen, kom det ikke frem en eneste innvending. Vi er en anerkjent og respektert forening, som også har mange motstandsfolk med oss, poengterte han.

Restauranthuset Ricks besøkes av mellom 2000 og 3000 mennesker hver eneste helg, ifølge daglig leder Tom Greni. Minnesteinen på området bekranses to ganger i året. Mellom 20 og 30 personer deltar på disse høytidelighetene, ifølge Rathke.