Det ble i går kjent at Hordaland politidistrikt har valgt å henlegge Rathkes anmeldelse av filmregissør og forfatter Vibeke Løkkeberg. Saken gjelder hennes påstander, som skal komme i en roman til høsten, om at lokale milorgfolk på Laksevåg holdt barna sine borte fra Holen skole 4. oktober 1944, da skolen ble bombet.

— Jeg har ikke mottatt henleggelsen fra politiet ennå, og har ikke fått studere begrunnelsen. Men om det er slik at allmenne hensyn ikke krever påtale, vil jeg hevde det motsatte.

— Se bare på den pressedebatten som har vært om saken i det siste.

— Har du vurdert sivilt søksmål, dersom du ikke kommer noen vei med en straffesak?

— Det er ikke opp til meg å avgjøre. En slik beslutning må fattes av dem som er direkte berørt, altså barna på Laksevåg som nå får sine foreldre uthengt av Løkkebergs påstander. Det er en egen forening for disse krigsbarna på Laksevåg, og det er de som får ta stilling til et eventuelt sivilt søksmål, sier August Rathke.