SIGBJØRN LINGA Nes Bygg A/S har dermed endret standpunkt i saken. Sist lørdag sa entreprenør Håkon Nesheim til Bergens Tidende at det ikke var aktuelt å påta seg regningen for sikringen av området.Fredag tilbød Nesheims advokat på et møte med byggesaksavdelingen i Bergen kommune å gjøre utbedringer for inntil 35.000 kroner. Arbeidet starter mandag. — Glad noe skjer Det betyr at Bergen kommune ikke trenger å gå veien om namsmannen for å rassikre stedet der to steinblokker nylig raste ned mot et bolighus. Bydelsdirektør i Arna, Paal Fennell, er godt fornøyd med utfallet av møtet.- Jeg er glad dette endte slik. Riktig nok hadde de en del forbehold knyttet til arbeidet, men det viktigste er likevel at noe blir gjort, sier Fennell.Han opplyser at Bergen kommune har sagt seg villig til å betale inntil 10.000 kroner for å engasjere selskapet Noteby til å vurdere området geologisk.Håkon Nesheim i Nes Bygg A/S sier til BT at hans firma fortsatt ikke tar på seg ansvaret for området, men at praktiske hensyn gjør det mest fornuftig å komme til enighet. - Dette hadde kostet mer i administrative og økonomiske ressurser om vi ikke gått med på å utbedre området, sier Nesheim. Familiene ikke fornøyd De to familiene som er bosatt nedenfor den rasutsatte skråningen er glade for at utbedringene kommer i gang. De er likevel ikke helt fornøyd med verken kommunen eller entreprenøren.- Vi føler ikke at vi kom så mye lenger. Verken utbyggeren eller kommunen vil ta på seg sin del av ansvaret, sier Torbjørn Andersen. Han og familien har den siste uken bodd i huset, men flytter ut igjen så snart det blir mildvær og dermed økt rasfare. Den andre familien bor fortsatt hos slektninger. Andersen peker også på at utbedringer for 35.000 kroner ikke vil være nok til å sikre området på lang sikt. - Nå skal vi samle alle 17 eierne i sameiet for å vurdere om vi skal ta kostnadene ved å sikre stedet skikkelig, eller om vi skal gå til sak, sier han.