– Anten straumen skal gå i sjø eller på land: Vi vil ha den i kabel, seier Knut M. Haugland i Radøy-laget av Folkeaksjonen mot kraftlinjer.

Neste veke er det synfaring for den nye kraftlinja frå Øygarden via Mongstad til Modalen.

Då skal Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) undersøkje trasévalet både i Øygarden og på Radøy.

Den planlagde traseen går i luftspenn tvers over Radøy.

I går møtte radøyveringane til folkemøte for å samle seg til kamp mot kraftlinja.

Klar for lenkjer

– Vi skal ikkje godta at nokon skal tene store pengar på å frakte straumen over Radøy, mens vi er dei som blir sitjande igjen med driten, sa Frode Hermann Bøe på møtet.

Han var klar for å leggje seg i lenkjer for å forhindre at kraftlinja blei lagt i luftspenn.

– Eg er tidlegare politimann. Men her kan eg ikkje følgje dei vanlege reglane. Eg er villig til å bli både bøtelagt og sett inn for å forhindre denne skiten, sa Bøe.

Han fekk applaus av dei i overkant 30 frammøtte og ros frå Maria Thorkildsen.

– Du er nok den einaste som tør å gjere det. Det er så mange som ikkje bryr seg her. Eg håpte vi måtte utvida rådhuset.

Om kapasiteten i Radøy rådhus ikkje blei sprengt, meiner Statnett at kapasiteten i dagens kraftnett er akkurat det.

Den planlagde kraftlinja tvers over Radøy er ei av ei rekke strekningar som skal utgjere Statnett sitt nye nett av kraftige kraftlinjer. Den billigaste måten er å frakte straumen langs høgspentmaster.

Til Oslo

Men den lokale motstanden mot luftspennet er stor.

– Pengar, pengar, pengar. Vi blir alltid møtt med at kabling på land eller i vatn blir så forferdeleg dyrt, sa Klaus Rasmussen. Han var hyra inn frå Kvam, der han er med i Hardanger-aksjonen mot kraftlinjer i luftspenn.

Mastene vil bli svært høge: 40–45 meter, medan dei vanlege høgspentmastene stort sett er i underkant av 20 meter høge.

– Dette er ein kulturell kamp, mot storsamfunnet. Vi er stolte over naturen og kulturlandskapet. Derfor er motstanden i Hardanger så unison, sa Klaus Rasmussen.

Han hadde klare råd til motstandarane i Nordhordland:

– Det er berre ein måte å påverke: Reis til Oslo. Finn politikarane som bestemmer. De får ikkje gjort nokon ting ved å vere på Radøy, sa Rasmussen.

Overkøyringskjensle

Rett før stortingsvalet besøkte olje- og energiminister Terje Riis-Johannessen (Sp) Mongstad.

Då ville han ikkje love noko om kabling av elektrisiteten framfor dei tradisjonelle luftlinjene. Derimot var han open for å vurdere kabling opp mot luftspenn.

– Vi vil også sjå på om industrien kan bidra med eventuelle anleggsmidlar, sa Riis-Johansen til BT den gong.

I Radøy er kjensla av å bli overkøyrd sterk. Når NVE kjem på synfaring, er det utan at dei lokale folkeaksjonane får lov til å vere med.

– Det grenser til ein slik arroganse… Eg har aldri opplevd liknande, sa Olav Steinar Namtvedt.

Han er leiar for Folkeaksjonen mot kraftlinjer i luftspenn i Nordhordland, og tidlegare ordførar i Radøy gjennom 16 år.

– Ekspertveldet sit i Oslo, mens lokaldemokratiet blir overkøyrt. Det er svært betenkeleg, sa Namtvedt.