I dag la Jernbaneverket og Statens Vegvesen frem sin utredning av ny trase mellom Arna og Voss, som de har laget på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Der skisserer de fem ulike forslag for ny vei og bane mellom Arna og Voss. Det mest radikale, og suverent dyreste, vil korte reisetiden med tog mellom Bergen og Voss ned til 39 minutter. Prislappen for dette alternativet kalt K5 er 51 milliarder kroner.

"Ei med alt"

Sjefingeniør i Statens vegvesen, Bjørn Alsaker, kaller alternativet K5 "ei med alt".

— Vi vet at ingen klarer å finne 50 milliarder til dette, så dette er langt frem, sier Alsaker.

Han mener likevel at det kan være milliarder å spare på å legge vei og jernbanetunneler ved siden av hverandre, slik at man kan samarbeide om rømningsveier.

Det billigste alternativet, kalt K1, er 2,2 milliarder kroner. Her vil pengene hovedsakelig gå til utbedring av dagens vei og jernbane. Reisetiden vil også være betydelig lenger. Toget vil ta 74 minutter mellom Bergen og Voss, mens bil mellom Arna og Voss vil ta 70 minutter.

Mellom disse to ytterpunktene, skisserer rapporten tre mellomalternativer, kalt K2, K3 og K4. Disse har en prislapp på mellom 18,1 og 41,3 milliarder kroner.

  • K2: Det vil fortsatt ta 74 minutter med tog fra Bergen til Voss, men veien vil bli betydelig utbedret. Kjøretiden mellom Arna og Voss blir på 39 minutter. Dette alternativet koster 18,1 milliarder kroner.
  • K3: Her blir jernbane prioritert og det vil ta 39 minutter med tog fra Bergen til Voss. Kjøretiden mellom Voss og Arna er beregnet til 65 minutter og prislappen for dette alternativet er 38,3 milliarder.
  • K4: Her er det også toget som blir prioritert og det vil ta 39 minutter å ta toget fra Bergen til Voss. Med bil er kjøretiden fra Arna til Voss beregnet til 58 minutter. Prislappen er 41,3 milliarder kroner.

Ønsker mer enn flikking

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H) er klar på at han ønsker noe mer enn å bare flikke på dagens vei og jernbane.

— Det viktigste er tryggere E16 og en løsning som trekker Voss og Hardanger tettere inn på Bergen, sier Nilsen.

Utredningen skal danne grunnlaget for regjeringens valg av konsept og videre planlegging av strekningen Arna-Voss. Over nyttår skal Statens Vegvesen og Jernbaneverket komme med én anbefaling til Samferdselsdepartementet. Det kan bli ett av de fem forslagene som ble lagt frem i dag, eller en kombinasjon av disse.

— Når det gjelder konseptene K3 og K4 er det store utfordringer når det gjelder trafikkavvikling underveis i en eventuell byggeprosess. Det er ikke andre veier å kjøre, og det er et stort dilemma, sier Alsaker.

Målsettingen er å få strekningen inn i den neste revideringen av Nasjonal Transportplan, som kommer i 2017.