I går kveld bestemte byrådet seg for å avblåse kjøreforbudet for halve bilparken ved midnatt. Dermed ble det bare ett døgn med partalls/oddetallkjøring i denne omgang.

De øvrige tiltakene opprettholdes.

— Vi har hele tiden sagt at dette var et ekstremt tiltak i en ekstrem situasjon. Nå viser luftmålingene en kraftig forbedring, og vi har gode værmeldinger. Da er det ikke lenger grunnlag for et slikt tiltak, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

Det var rådene fra kommunens helsevernetat som gjorde at byrådet opphevet kjøreforbudet. Siden kommunen hadde benyttet kommunehelsetjenesteloven som lovhjemmel, måtte det være fare for helseskader for å opprettholde forbudet.

— Vi har 14 års erfaring med luftmålinger, og mener at det er forsvinnende liten sjanse for forurensning de neste dagene, slik værprognosene er. Da kan vi ikke lenger gripe inn i folks rett til å bevege seg der de vil, sier leder for helsevernetaten, Ingvar Tveit.

Neste gang det går en alarm bør det utløses en rekke virkemidler. Monica Mæland, byrådsleder

Må reagere tidligere

Selv om faren er over for denne gang, tror byrådslederen at Bergen kan komme i en tilsvarende forurensningssituasjon igjen i fremtiden.

— Det kan skje denne vinteren og det kan skje neste år, sier Mæland.

Tveit peker på at det som gjorde lokket så tett denne gangen var såkalt inversjon - at det var langt mildere i høyden enn nede i Bergensdalen. Sammen med vindstille skapte det sjeldent ugunstige forhold.

— Men slike forhold vil helt sikkert skje igjen. Da bør vi være enda mer trent, og komme i gang med tiltak tidligere, sier Tveit.

Denne gangen hadde Bergen fem dager med svært forurenset luft før byrådet innførte kjøreforbud. Tveit mener at kommunen ideelt sett burde handlet tidligere.

— Grensekravet er at kommunen kun kan ha 18 timer med svært forurenset luft i løpet av ett år. En passende ambisjon til neste gang kan være å ha hylleklare tiltak som settes i gang straks dette skjer, sier Tveit.

Fikk egen forskrift

Også helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mener Bergen må handle raskere neste gang.

— For ettertiden må både vi og byrådet erkjenne at det burde vært gjort tidligere. Men vi skal huske at dette er første gangen en norsk by har innført slike kjørerestriksjoner. Det er klart at det oppleves som et inngrep i folks hverdag, sier Strøm-Erichsen.

Helsedirektoratet har nå utarbeidet en egen forskrift som Bergen og andre byer kan bruke for å sette i gang slike tiltak neste gang det er en alvorlig forurensningssituasjon.

— Det er en forskrift som kan iverksettes på kort varsel. Dermed skulle lovverket være på plass til neste gang, sier helseministeren.

- Vil skje igjen

Seniorforsker Dag Tønnesen ved Norsk institutt for luftforskning sier at Bergen vil komme i samme forurensningssituasjon

— Det er værbetinget. Kommer det en ny periode med kulde og lite vind, skjer det igjen. Myndighetene i Bergen må følge med på værsituasjonen. Spås det en lengre periode med kulde og liten vind, må tiltakene hentes frem igjen, mener han.

Byrådslederen vil ikke ta selvkritikk for å ha handlet for sent.

— Jeg er ikke der at jeg kan evaluere situasjonen ennå. Vi nådde alarmerende høyder for luftforurensningen og passerte grensen for det noen trodde var mulig i Norge, sier Mæland.

Tom verktøykasse

Da forurensningsmålingene krøp langt over grenseverdiene denne gangen, var verktøykassen temmelig tom, mener Mæland.

— Det utløste en informasjonsplikt, ikke mer. Neste gang det går en alarm bør det utløses en rekke virkemidler. Det bør være klart hvem som har hjemmel til å gjennomføre hvilke tiltak og hvordan de skal gjøres, sier Mæland.

Byrådslederen vil ikke bli med på en debatt om permanente tiltak for å begrense biltrafikken inn til Bergen sentrum.

— Hovedregelen er at akutte tiltak settes inn i akutte situasjoner, Ellers har tiltakene ingen legitimitet, sier Mæland.

Var det riktig å oppheve bilforbudet? DIskutér.