— Målet er sømløs pasientbehandling, sier klinikkoverlege Ingvar Bjelland ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge ved Haukeland universitetssykehus.

Bjelland har ledet et prosjekt der det er utarbeidet en ny samarbeidsmodell for Øyane barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) på Straume og kommunene Fjell, Sund, Øygarden og Askøy.

Samarbeidet består blant annet av nytt nettsted som blir presentert på en konferanse i Fjell i ettermiddag. Målet er at barn med symptomer på ADHD raskere får riktig behandling.

— Går i årevis

Mens spesialisthelsetjenesten har en lovpålagt frist til å behandle barn og unge innen 75 virkedager, er det ikke slike frister i det kommunale hjelpeapparatet.

— Noen foreldre sier det har gått flere år før de er tatt på alvor, sier Bjelland.

- Hvorfor det?

— Forklaringene er flere. Først skal andre årsaker utelukkes. For noen blir det en flaskehals å komme til hos PPT (pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste), som ofte blir involvert når barn i barnehage eller skole trenger hjelp. Andre igjen har vært flere ganger til fastlegen uten at det er blitt henvist videre.

ADHD er en utviklingsforstyrrelse som rammer tre til fem prosent av barn. Barn med disse vanskene sliter med konsentrasjon, motorikk og følelser. Uten hjelp har disse barna større risiko for å utvikle andre psykiske lidelser og siden havne i rus og kriminalitet.

Åpen nettside

Viktigste verktøyet i det nye samarbeidet er en nettside som detaljert beskriver hvilke oppgaver skolen, fastlegen, barnehagen, PPT og andre instanser har i de ulike fasene av pasientforløpet. Ved å sette dette i sammenheng, håper Bjelland at de ulike aktørene blir mer bevisst sine oppgaver og at de har andre å spille på. Nettsiden blir åpen for alle, også foreldre.

Her finner du den nye nettsiden.

Til dagens lanseringskonferanse kommer fagfolk fra både Helse Bergen og de fire samarbeidskommunene. - Vi håper på denne måten å treffe de aktuelle samarbeidspartnerne og vise dem hvordan verktøyet kan brukes, sier Jogeir Sognnæs, leder av Fjell PPT.

Sognnæs var en av initiativtakerne til det nye samarbeidet.

— Vi ser at mange henvendelser vi får handler om ADHD. Mange bruker lang tid før de får en diagnose og vi ønsket å gjøre noe med det, sier han.

ADHD-samarbeidet i kommunene vest for Bergen er det første av sitt slag i bergensregionen. Hvis det fungerer som ønsket, er planen å ta det i bruk også i andre distrikter.