Samferdselsetaten i Bergen kommune har stengt Rundemansveien for all ferdsel. Veien ble stengt etter at det ble oppdaget at det hadde gått små ras langs veien.

Ifølge kommunen er det fare for at det kan gå flere ras, og det er derfor satt opp sperringer ved Brushytten og øverst i Rundemansveien.

Driftssjef Atle Kleppe i samferdselsetaten ber publikum om å respektere sperringene.