— Hensikten er å få avdekket om det er begått straffbare forhold, opplyser lensmann Norvald Visnes i Fana. Det er hans politistasjon som kommer til å stå for etterforskningen.

Ingen mistenkte

Visnes presiserer at det ikke er noen mistenkte i saken.

— Alle vi innkaller til avhør, vil få status som vitner, sier han.

Politiet har arbeidet med saken siden raset gikk natt til 14. september. Det er disse undersøkelsene, sammen med opplysninger fra de geologiske undersøkelsene av rasområdet, som gjør at politiet nå iverksetter tradisjonell etterforskning.

— Vi har allerede hatt samtaler med en rekke personer, sier Norvald Visnes.

To kvinner omkom i raset som traff en timannsrekke, og en treåring ligger alvorlig skadet på Haukeland Universitetssjukehus. Det gikk særlig ut over fire-fem av husene som ble direkte truffet av jord-, stein og vannmasser. Det var i disse husene de omkomne befant seg.

Se på ansvarsforhold

— Vi vil blant se på ansvarsforholdene, nærmere bestemt om noen har forsømt sine plikter da dette området ble bygd ut, sier lensmann Norvald Visnes.

Selv om politiet nå innleder etterforskning, vil saken formelt fremdeles ha status som en undersøkelsessak.

I tillegg til vitneavhør, vil politiets arbeid også bestå i å gjennomgå en rekke dokumenter tilbake til 1960-tallet da husene ble oppført. Det må også vurderes om noen av forholdene i tilknytning til raset er foreldet.

— Når vi har arbeidet litt til med saken, vil vi sammen med politijuristen foreta vurderinger av hva vi gjør videre, sier Visnes.

Prioritert sak

Han vil ikke begi seg ut på å anslå hvor lang tid etterforskningen vil ta.

— Det er det umulig å mene om. Vi håper imidlertid at vi kan få gjennomført en rekke vitneavhør i løpet av den nærmeste uken, sier Fana-lensmannen.

Beboer-representantene på Hatlestad gir uttrykk for at de har tillit til det som nå blir gjort for å finne de bakenforliggende årsakene til raset.

— Hvis politiet etterforsker saken, er det fint. Men vi ville likevel hatt tillit til at også kommunen har interesse av å komme til bunns i saken, opplyste talsmann Malvin Holsen på et møte med pressen tirsdag.