Sauene på Rogdo i Hardanger unngjekk det store jordskredet fordi det delte seg i to.

— For første gong i livet har vi måtta evakuert, seier Gerd (78) og Håkon Utne (79) nederst i klyngetunet etter jord- og sørperaset som dundra ned mot Kråkevik på Aga i Sørfjorden måndag kveld.

Garden som sonen Knut Utne (50) i dag har ansvaret for har fått innmarka rasert. 20 meter frå bygningane ligg knekte grantre som skredet tok med seg nedover fjellsida i 22.30-tida andre juledag.

Ført hundre meter

Deler av klyngetunet sitt nye vassverkbasseng i betong er ført hundre meter nedover bakkane. I går kveld arbeidde gravemaskinar framleis nede ved fylkesveg 550 med å fjerna jord- og grusmassar.

For første gong i livet har vi måtta evakuert. Gerd (78) og Håkon Utne (79)

I nabogrenda Nå var eigaren av daglegvarebutikken i sving til langt på kveld tysdag med å tetta knuste vindauge og lekkasjar etter at deler av skifertaket på ungdomshuset på andre sida av vegen kom flygande i ei vindròse på morgonen.

På Rogdo er det framleis ikkje køyrande veg til tuns. Folk må forsera tjukk gjørme og ei provisorisk plankebru til fots.

Vane med snøskred

— Eg sat inne med datamaskinen då eg høyrde ein lyd som ikkje gav seg. Først etter at naboen henta ei god lykt, såg eg kor ille det var, seier Knut Utne.

Rogdo ligg 270 meter over Sørfjorden og har ein av dei eldste busetnadene på vestsida av fjorden. Snøskred er folket her vane med, men ikkje jordskred som det i forgårs. Og for første gong blei det organisert evakuering av dei fem husværa i tunet.

— Heldigvis fekk vi god hjelp av brannvesenet då vi skulle over skredsørpa. Vi hadde besøk av barnebarn med mann, og tre oldebarn på 10, 8 og ein liten baby, som også måtte bli med, seier Gerd Utne.

Overnatta i barnehagen

Ein halv time inn i tredje juledag forlet Utne-familien garden og tok inn hos naboar og vener utanfor skredområdet. Andre overnatta i barnehagen i bygda. I går vende dei tilbake til heimane sine.

— Det kjem ikkje meir no når det blir kaldare i vêret, seier Håkon.

— Nei, vi føler ingen grunn til å halda oss borte fleire netter, seier Knut, som skulle ha vore på jobb på Boliden i Odda både i går og forgårs. Men vegen inn til industribyen er framleis stengt av skred.

— Vi har straum og telefon, men manglar vatn. Det må vi henta i tank. Mange dekar grasmark er og øydelagt. Men det viktige er at ingen folk kom til skade, seier Knut Utne.

Innestengt

På Måge er Frøydis Korssund (62) blant dei isolerte på vestsida som blir plukka opp av skyssbåten «Pilgutt» og ført over fjorden til Lofthus, der det større fartøyet «Lady Anne» skyssar skredramma inn til Odda.

— Vatnet forsvann, straumen forsvann, ikkje kunne vi få lada mobiltelefonen. Nei, så ekstremt som dette har eg ikkje opplevd det i fjorden før. Heile huset rista då stormen herja som verst, seier Korssund, som bur i Nordnes-feltet på Måge, som i går var innestengt av ras både på Odda-sida og på Utne-sida av fylkesveg 550.

Skyssbåttransporten på Sørfjorden er etablert i fellesskap av Ullensvang herad og Odda kommune. Det kan bli eit fleire dagar langt tilbod inntil alle ras er fjerna frå riksveg 13 på austsida og fylkesveg 550 på vestsida, fortel skyssbåtkoordinator Jostein Eitrheim.

HEIME ATT: Håkon, Gerd og Knut Utne (til h.) var i går tilbake att på garden på Rogdo i Hardanger etter si aller første evakuering på grunn av skred.
JARLE H. MOE
kart odda ullensvang granvin.pdf