Området er fullstendig rasert. Grener, tømmer og kvister ligger spredt på det store området. Det er Askøy kommune som eier «Trollskogen» og stedet blir blant annet brukt som friområde av skole og barnehager i nærheten.

Mannen som har gått løs med motorsag, eide en hytte ved «Trollskogen». Den har han nå solgt.

— Jeg ville være snill og hjelpe hun som kjøpte hytten min, slik at hun fikk utsikt, sier han til Bergens Tidende.

Fikk klart avslag

Hyttekjøperen ante ingen ting, mannen så på dette som en tjeneste. Noe av veden som ble hogget ble gitt bort til naboer. Igjen står et tjuetall trestubber mellom alle grenene, som et stort hull i skogen.

Selv hevder mannen å ha fått tillatelse fra Askøy kommune til å hogge, noe fagsjef for teknisk drift og bygg i kommunen, Ove Vonheim, avfeier.

— Han har ikke fått tillatelse til å gå løs på trærne i skogen. Vi har heller ikke registrert noen søknad fra ham, men han har snakket med en av de ansatte ved eiendomsavdelingen og fått negativt svar, sier Vonheim.

Han sier videre at kommunens folk var villig til å se på en mulig løsning for å få en åpning på et begrenset område. Men så langt kom de altså ikke. Inntil da ble mannen nektet å hogge.

Ødelagt for barna

Trond Magne Målsnes, FAU-leder ved Kleppestø skole, er fortvilet.

— Det er store trær som er 50 til 60 år gamle som er hogget ned. Her pleide barna å klatre og hadde undervisning ved gapahuk, sier han.

Gapahukene står der fremdeles, mens trærne med tau til hinderløypene er kappet rett over taufestet. Bekken som ungene brukte er utilgjengelig.

— Det var snakk om at han kanskje kunne få tillatelse til å beskjære litt, men dette er snakk om snauhogst. Det var sjokkerende og fortvilende for ungene å se det, sier Målsnes.

— Vi må bare prøve å gjøre det beste ut av det. Det er viktig for barn å boltre seg i ute i friluft, sier han.

Lite å gjøre

I dag er det skuffete SFO-barn som er på området de pleide å leke i.

— Det er dumt at skogen ikke er her lenger. Vi pleide å leke gjemsel og mor-og-far, sier Håvard (7).

Rektor ved Kleppestø Barneskole, Tor Magnus Lilletvedt, ble forbauset da en av lærerne ringte og sa at området var ødelagt.

— En viktig del av undervisningen er forsvunnet. Området ble mye brukt i timene og barna er voldsomt skuffet. Nå blir det ikke julegrøt i skogen i år, sier rektoren.

— Det er vanskelig å gjøre noe mer. Trærne er borte, og barna er selv blitt besteforeldre før det får vokst opp nye.

Saken er ikke anmeldt per i dag. Vi har prøvd å få tak i mannen uten å lykkes, sier Vonheim i Askøy kommune.

RASERT LEKEPLASS: FAU-leder ved Kleppestø barneskole, Trond Magne Målsnes, er sjokkert over at noen kan forsyne seg så grådig av skogen som skolen benyttet.FOTO: JENNIFER FOSSNES