Mens naboen var på ferie, benyttet villaeieren fra Kaupanger anledningen til å ta seg av en sak som hadde irritert ham lenge. Nærmere bestemt naboens fire furutrær, som sperret mannens utsikt til Amlabukti, skriver Sogn Avis.

Mannen tok seg inn i naboens hage og gikk løs på trær og annen vegetasjon med motorsag. Saken endte i tingretten.

I utgangspunktet sa mannen seg villig til å betale 50.000 kroner for skaden. Eieren av trærne var langt fra fornøyd med dette, og satte opp et mer entusiastisk regnestykke: Fire tyskimporterte trær á 50.000 kroner, utsprengning av plantegroper for 12.000 per tre, og ikke minst innleie av kran og faglig bistand. Til sammen 295.160 kroner.

Tingretten la seg på en mellomting, og den fellingsglade mannen må belage seg på å betale 112.000 kroner i erstatning.

Sogn Avis siterer fra dommen: ”Retten finner at gevinsten ved bedret avskjerming med tyske framfor norske trær ikke kan forsvare de nesten tidobbelte kostnadene”.

Terje Eggum, Sogn Avis