Nå har Sykepleierforbundet fått nok.

— Vi håper sykepleierne setter foten ned, sier Marianne Golten, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Hordaland.

Skrikende sommerbehov

Behovet for sommervikarer spesielt i kommunene er skrikende, og hundrevis av nødvendige søknader uteblir. Mange kommuner har nå gått ut og lovet vikarer bonuser for å jobbe i pleie- og omsorgssektoren. Både Stord, Bømlo, Kvinnherad, Voss, Askøy og Odda lover vikarer store bonuser for å ta sommerjobb i pleiesektoren.

– Dette er første året vi har gått ut med høyere lønn, og vi har nå fått flere kvalifiserte søkere, sier Anne Kjersti Drange, seksjonsleder for pleie- og omsorg i Askøy kommune. Gjennom å øke timelønnen med opp mot 60 kroner håper de å få fylt opp sommerplanen. Voss og Stord lokker med opp mot 10.000 ekstra for en åtteukers sommerjobb.

Smålig av kommunene

– Vi ser at kommunene går mer offensivt ut, men er veldig tilbakeholdne med å gi tillegg til fast ansatte. Dette er smålig av kommunene, mener Marianne Golten, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Hordaland. Hun sier at sykepleiere rundt omkring i Hordaland reagerer sterkt på denne politikken.

– Sykepleierne strekker seg langt for å ta ekstravakter om sommeren for å få kabalen til å gå, men belønnes ikke på samme måte som vikarene. Dette er en veldig dårlig personalpolitikk, sier Golten.

17-åringer velkommen

Hele Sunnhordland melder om en enorm mangel på sommervikarer i år. I Kvinnherad går man langt for å få nok folk , skriver Kvinnheringen. Her er aldersgrensen flyttet fra 18 til 17 år.

– Dette er et tydelig eksempel på at kommunene ikke vektlegger faglig forsvarlighet, sier Golten. Hun mener det må finnes bedre ordninger.

– Vi er villig til å gi dispensasjon til fast ansatte slik at de kan jobbe litt mer om sommeren, men da må de belønnes for dette også, påpeker Golten.

Vil ha generelle ordninger

I Bergen kommune er man kjent med problemstillingen som dukker opp når sommervikarer får høye lønninger.

– Vi er kjent med at faste ansatte reagerer når viker tjener mer enn de, og er bevisst på å heller tilby generelle ordninger som også gjelder de faste, seier Ole Vorland, seniorrådgiver for helse og omsorg. I Bergen er det ikke tenkt noen bonusordning for sommeren, men en har nylig økt årslønnen for vikarer som er under utdanning.

– Må ha folk

Mange Hordalands-kommuner bt.no har vært i kontakt med har egen avlønning for vikarer ved helsefaglig høgskole. Disse satsene økes hvert år. I Fjell påpekes det at det også bli aktuelt med ekstra påskjønning for søkere uten helsefaglig bakgrunn.

– Vi blir nødt å ha folk, så da må vi ser om vi kan finne andre ordninger, seier Line Barmen, omsorgssjef i Fjell. I Lindås meldes det om at en i liten målestokk også har vært nødt til å bruke vikarbyråer om sommeren. Både Lindås og Os melder at de vurdere bonusordninger om de ikke får tak i nok folk.

Kommentarer til artikkelen? Si din mening i feltet under!

PANIKK FOR VIKARMANGEL: Mange kommuner i Hordaland har nå gått nye veier for å få tak i vikarer. Vikarer i pleie- og omsorgssektoren kan få opp mot 10.000 ekstra i lommeboken.
Bergens Tidende
VERDSETTER IKKE KOMPETANSE:- At de faste ikke får samme ordninger som vikarer viser at kompetanse ikke blir verdsatt, mener Marianne Golten, leder i Norsk Sykepleierforbund i Hordaland.
Tor Høvik