RUNE VALDERHAUG

Nå melder de både bydelsadministrasjonen og kulturkontoret til politiet. De mener at kommunens folk fjernet en rekke private gjenstander da de plutselig ryddet lokalene til Next på Toppe i Åsane sist onsdag. Dette er rent tyveri, sier de.

— Det er ufattelig at kommunen kan stenge et ungdomstilbud som har fungert veldig bra. Nå er det ikke et spørsmål om, men om når det smeller igjen i ungdomsmiljøene her på Toppe. I tillegg til Next, har man også stengt to juniorklubber i nærmiljøet for å spare penger. Det er helt vanvittig å fjerne viktige nettverk for barn og unge på Toppe, hevder Steinar Harkestad, Anders Bilsbak og Terje Ellefsen overfor Bergens Tidende.

Har fungert godt

Ungdomsklubben Next ble etablert for to og et halvt år siden, for blant annet storbymidler. Kommunen har betalt husleien på 250.000 kroner, mens Harkestad, Bilsbak og Ellefsen hevder at de sammen med tre andre ungdommer har stått for driften.

— Vi har brukt store deler av fritiden vår på å drive Next fordi det er stort behov for et møtested for ungdom på Toppe. Next har fungert godt som et aktivitetstilbud for unge over 13 år. Stedet har virket forebyggende i forhold til ungdomskriminalitet. Unge fra store deler av Åsane har stilt opp, brukt huset og trivdes her de to kveldene i uken vi har hatt åpent med spill, aktiviteter og ungdomskafe. Derfor er det bittert at bydelsstyret plutselig stanser den økonomiske støtten og bare stenger, legger de til.

Fjernet alt

Sist onsdag kom de tre til Next for å vaske lokalene. Da var alt utstyr er fjernet og låsen skiftet.

— De har opptrådt ufattelig sleipt. De tok med seg alt unntatt bosset. Men ikke noe av utstyret eies av kulturkontor eller bydelsadministrasjon. Det meste er skaffet på klubbens regning, noe er våre private gjenstander, og et bordtennisbord eies av Toppe borettslag. Nå krever bydelsadministrasjonen at vi må dokumentere at utstyret er vårt og klubbens. Men papirene som viser dette, har kommunen også tatt, sier de.

Gir oss ikke

Etter varm støtte fra politikere og kommuneadministrasjon da klubben ble åpnet, mener de tre at bydelsadministrasjon har vist liten interesse for driften av Next. De hevder blant annet at kulturkontoret i Åsane har nektet dem å søke om mer storbymidler for å sikre driften. Kommunens engasjement står i grell kontrast til ungdommens egen oppslutning om senteret, mener de.

— Vi gir oss ikke. Selv om dette er et slag i trynet både på oss og de unge, skal vi gjøre alt som står i vår makt for å få Next i drift igjen. Det skylder vi ungdommene her ute, sier Steinar Harkestad, Anders Bilsbak og Terje Ellefsen.

BITTERT: Det er bittert at kommunen har stengt og tatt med seg alt utstyret i ungdomsklubben NEXT, sier Anders Bilsbak (f.v), Steinar Harkestad og Terje Ellefsen. Her sitter de foran det tomme ungdomshuset.

SVART PÅ HVITT: Ungdomsklubben er stengt, men skal ifølge bydelsadministrasjonen åpne igjen på en skole.