I planleggingen av den nye bompengeordningen var det lagt opp til at en bil bare kunne belastes 60 ganger i måneden. Nå ønsker Bompengeselskapet å fjerne dette taket.

Den nye ordningen som trer i kraft 1. februar neste år, betyr at bergenserne skal betale bompenger døgnet rundt unntatt søndag og helligdager.

50.000 kroner i året

For en drosje som i teorien må passere bomringen 24 timer i døgnet 300 dager i året, kan den nye bompengeordningen utgjøre over 50.000 kroner i ekstrautgift for eieren. (Hver betalt passering gjelder en time)

Også for andre kan nyordningen bety tusener i ekstrautgifter årlig. Et abonnement i dagens bompengering koster 2200 kroner året. Fra 1. februar vil to passeringer om dagen med maks rabatt koste 4500 kroner. Fire passeringer dobbelt så mye.

— Helt på trynet

Drosjeeier John Amundsen kan nesten ikke tro sine ører når BT forteller han om forslaget til Bergen Bompengeselskap.

— Jeg kommer uansett til å tape penger når det nye bomsystemet trer i kraft. Men hvis de ikke skal sette noe tak, så er det helt på trynet. De kan umulig ha tenkt igjennom hva dette vil ha å si for drosjenæringen, sier Amundsen.

Han kan ikke forstå at han skal være med å sponse utbyggingen av en ny bybane, som senere vil være en konkurrent for han. Men det som bekymrer han mer er de økte prisene.

— Prisene må jo gå opp. Blir vi dyrere, vil etterspørselen gå ned. Det er en grense for hvor mye folk er villige til å betale. Det vil også ramme det offentlige. De er vår største kunde, sier drosjesjåføren og rister på hodet.

Han regner fort ut at dersom alle drosjene i Bergen Taxi skal betale over 50.000 vil prisen raskt komme opp i 20 millioner i året.

— Det er mer enn vi bruker på å drive sentralen vår.

Skal skaffe 228 mill

Reidar Lien er styreleder i Bergen Bompengeselskap, som er gitt i oppdrag å skaffe 228 millioner i bompenger årlig. Pengene er kommunens bidrag til Bergensprogrammet, der Ringvei vest, Skansetunnelen og bybanen er de viktigste prosjektene.

Lien bekrefter at Bompengeselskapet har forlatt tanken om et tak på antallet turer som betales, slik ordningen er i Trondheim. Der er det gratis i bomringen etter 60 passeringer i måneden. Tidligere har det vært tatt for gitt at Bergen innfører det samme.

— I utgangspunktet vil vi ikke ha noe tak. Men vi er absolutt innstilt på å innføre det hvis erfaringene tilsier det og inntektene viser at det er forsvarlig. Vi tenker som så at det er lettere å innføre et tak enn å fjerne et, sier Reidar Lien.

Forberedt på protester

— Vil ikke dette føre til voldsomme protester fra drosjenæringen, sjåførskoler og andre som kjører hele dagen?

— Ja, det er mulig. Men et tak kan også ramme urettferdig andre veien ved at gjennomsnittsprisen da blir mye lavere for storbrukerne.

Hadde vi gått motsatt vei og senere fjernet et tak, kan jeg i hvert fall love det kommer ramaskrik fra næringsdrivende, sier Lien.

Styreformannen understreker at en del elementer i den nye bompengeordningen fortsatt ikke er fastlagt. Forslaget til ny takstordning, som styret vedtok i sommer, er under godkjenning i Vegdirektoratet.

Skulle direktoratet gå inn for å fjerne taket, lover daglig leder John Gaute Kvinge i Bergen Taxi kamp.

— Vi får jo håpe at Vegdirektoratet har en bedre innstilling enn Bergen Bompengeselskap. Hvis ikke kommer vi til å jobbe for å få et politisk press på denne saken. Vi skal være med å betale bompenger, men det må være innen rimelighetens grenser, sier Kvinge.

VANSKELIG Å FORSTÅ: Drosjesåfør John Amundsen kan ikke forstå at han skal være med på å sponse utbyggingen av en ny bybane, som senere vil være en konkurrent for ham. Men det som bekymrer han mer er de økte prisene.<br/>Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen