— Vi er blitt lurt, slår Ann-Cathrin Sørensen fast.

Hun er en av mange mødre i Bjørgedalen barnehage som har fått nok av kommunens spareplan.

Ifølge byrådets serviceerklæring skal det ikke være flere enn 18 barn på hver avdeling.

— Nå tar de inn flere. Og det betyr større risiko for våre barn, sier Sørensen.

Sparer 100.000

Sammen med andre foreldre i Bjørgedalen har hun startet et lite opprør. Helst ville de streike, men da mister de barnehageplassen. Isteden vil de bli hørt.

— I denne barnehagen vil de spare 100.000 kroner.

Det betyr at det vil være nesten umulig å ta inn vikarer. Om én er syk, er det bare to voksne på 19 barn. 18 barn er allerede altfor mange, sier representant i Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) Kari Moe.

Foreldrene i barnehagen møtte også opp til et møte i bydelsrådet. Og synes ikke de fikk svar på spørsmålene sine.

— Istedenfor å kutte der det er mulig, skyver de ansvaret videre nedover. Det er veldig lettvint for politikerne, sier Ina Frøland, som leder FAU i Bjørgedalen.

De tre mener kommunen svikter barna, og er irriterte på det de mener er feil prioritering av pengene.

— Og nå skal de gi oss billigere barnehage. Hva er poenget med det, om den blir så mye dårligere. Da vil vi heller betale litt ekstra for at barna våre skal få et skikkelig tilbud, sier Sørensen.

Utslitte ansatte

Hun får støtte fra Linda Fosse, hovedtillitsvalgt for de barnehageansatte i Fyllingsdalen.

— De ansatte kommer til å bli utslitt hvis de må ta seg av flere barn, forteller Fosse.

Hun reagerer på at kuttene kommer i barnehagen, mens det finnes penger til kursing av politikere.

VIL HA BEDRE BARNEHAGE: (F.v.) Ina Frøland, Nora Lise Frøland Strandos (2 1/2), Sindre Frøland Strandos (5 1/2), Anders Hove Eide (4 1/2), Ann-Cathrin Sørensen, Ronja Madeline Sørensen (5 1/2), Kari Moe, Henrik Ringheim Moe (2), Kristian Ringheim Moe (5) og Martin Hove Eide (4 1/2) er lei av kutt i barnehagene.