Gruppelederen for Ap har sett seg lei på at kommunens informasjonsavdeling brukes i det han mener er partipolitisk øyemed.

Tidligere har han ment at kommunen fremstiller de rødgrønne budsjettene for negativt. Nå reagerer han på at den borgerlige regjeringens budsjett fremstilles for positivt.

Schjelderup sendte i dag brev til ordføreren, gruppelederne, kommunaldirektøren, informasjonsdirektøren og byrådslederen. Her varsler han at han vil ha en debatt om måten informasjonsavdelingen jobber på.

For positive

Det som fikk Schjelderup til å reagere var saken om regjeringens satsing på rus. Les artikkelen her . Her kommer det frem at regjeringen vil styrke rusfeltet i kommune-Norge med 343 millioner kroner.

— Men det kommer ikke frem i artikkelen at dette skal finansieres gjennom kutt i kommunenes rammetilskudd, sier Schjelderup til BT, og siterer fra statsbudsjettet:

«Videre foreslås en gjeninnføring av et øremerket tilskudd til rusarbeid i kommunene, finansiert gjennom et tilsvarende uttrekk av kommunenes rammetilskudd».

Han mener det ikke er første gangen byrådet etter deres mening misbruekr kommunens informasjonsapparat.

— Det er et prinsipielt viktig skille mellom politisk argumentasjon og agitasjon, og nøytral balansert informasjon fra Bergen kommune. Bergenserne må kunne forvente at Bergen kommunes informasjonsseksjon er nøye på et slikt skille, skriver han i brevet.

Schjelderup etterlyser samtidig mer informasjon om de økonomiske konsekvensene statsbudsjettet vil ha for Bergen.

Avviser kritikk

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) mener øremerkingen av rusmidlene er en kjempenyhet for Bergen.

— I 2012 hadde Bergen 28 millioner kroner i øremerkede midler til rustiltak. Dette gikk blant annet til Strax-huset. I 2013 kuttet regjeringen dette ut og midlene gikk rett inn i rammetilskuddet. Det førte til at Bergen tapte ni av de 28 millionene.

Når disse midlene går inn i rammetilskuddet vil det aldri være en fordel for store kommuner som Bergen som har større utfordringer med rus, mener byrådslederen.

— Dette har med kompliserte ting som inntektsutjevning å gjøre. Når pengene kommer via rammetilskuddet, får ikke Bergen tilbake like mye penger som vi trenger, fordi vi faktisk har de største utfordringene. Når de statlige midlene nå øremerkes som rustilskudd, så er det gledelig for Bergen for vi da vil få mer av den potten.

Kritikken fra Schjelderup svarer hun slik på:

— Det viser at han ikke har forstått hva som faktisk skjedde da regjeringen la dette inn på rammetilskuddet i fjor. At informasjonsavdelingen har laget denne saken er fordi det er gode nyheter for Bergen. I motsetning til det Schjelderup tror, så forstår de at dette er godt for kommunen

- Men hvorfor nevner dere ikke det faktum at disse 343 millionene ikke er nye, men tas fra rammetilskuddet?

— Schjelderup bør ha fått med seg hvor dramatisk dette slo ut da årets budsjett ble fremlagt, og dette var også bredt omtalt i pressen. Siden vi tapte så mye på vedtaket i fjor, sier det seg selv at vi tjener på at det nå blir reversert av regjeringen. Det bør alle Bergen være glade for.

Står ingenting

Schjelderup står fast ved kritikken sin. Selv om dette vil slå godt ut for Bergen, mener han fremdeles kommunens informasjonsavdeling bør opplyse om at de 343 millionene ikke er nye.

— Jeg er glad dersom dette betyr at det blir en nettogevinst for Bergen kommune. Men dette fremstilles som en ny storsatsing på rusbekjemping, og det er det da ikke, sier han, og legger til:

— Hvorfor lager ikke kommunen en pressemelding der det tydelig fremgår hva nettoeffekten er? Byrådet har alltid vært raskt med å lage pressemeldinger om konsekvenser av den forrige regjeringens politikk.

Han får støtte fra Ove Sverre Bjørdal (Sp).

— Byrådet har alltid vært raske ut med i finne de negative side ved budsjettet for Bergen. Nå trekker de bare frem de positive. Det er bra at Bergen får mer til rus, men det er helt feil å bare trekke fram dette uten å si at dette er omprioritering fra frie midler. Netto kommer Bergen antagelig bedre ut, men det er på bekostning av andre kommuner.

Bjørdal sier regjeringen ikke øker de totale bevilgningene. Hadde en rødgrønn regjering gjort dette, ville det blitt kritisert av byrådet, mener han.

— Totalt blir innbyggertilskuddet redusert med 576 mill. Større reduksjon enn det som blir tatt ut til rus. Når pris og kostnadsveskten også oppjusteres til 3,1 prosent uten kompensasjon vil dette redusere Bergen sitt handlingsrom.

Hva mener du om arbeidet til kommunens infoavdeling? Diskuter under!

STÅR PÅ SITT: Ragnhild Stolt-Nielsen (H) mener Schjelderup bommer med sin kritikk.