• Dette viser en arroganse som jeg ikke hadde forventet fra Venstre-folk, sier Peter Christian Frølich (H).

Dersom bergenspolitikerne velger det dyreste bybanealternativet til Åsane, kan de ikke forvente at staten tar sin del av ekstrakostnadene, sa stortingspolitiker Abid Raja (V) i dagens BT.

Uttalelsene får de to unge stortingspolitikerne Peter Christian Frølich og Erik Skutle fra Høyre til å steile.

«First price-alternativet»

— Dette er først og fremst et tindrende klart signal fra Abid Raja om hvordan han ser på Bergen sine kollektivprosjekter sammenlignet med Oslo sine. Han vil at Oslo skal kunne velge fra øverste hylle, men Bergen må altså velge det jeg kaller «First price-alternativet», det billigste alternativet uansett, sier Frølich.

— Uavhengig av hvilken trasé man ønsker for bybanen, bør dette provosere. Venstre låser seg til det billigste alternativet, ikke det beste alternativet.

Han mener Raja viser manglende kunnskap om de lokale forholdene i Bergen.

— Han viser også et prinsipielt syn på lokaldemokrati som jeg ikke hadde ventet fra en Venstre-politiker. Han viser en arroganse som jeg ikke hadde forventet av en Venstre-politiker, sier Frølich.

- To nøkterne alternativer

Heller ikke partifellen Skutle har særlig mye til overs for Rajas instruksjon til bergenspolitikerne.

— Jeg synes ikke at østlendinger og Østlandspolitikere skal mene noe om hvordan vi legger Bybanen her i Bergen. Det er bare Bergen bystyre som skal mene noe om hvor den skal gå. Selvsagt skal ikke staten betale for gullforgylte vogner og den typen luksus, men det vi snakker om her er to helt nøkterne alternativer, sier Skutle.

I dagens avis sier leder i samferdselskomiteen, Linda Hofstad Helleland (H), at bergenspolitikerne ikke «kan velge på øverste hylle», men spesifiserer ikke hva hun mener er øverste hylle i bybane-diskusjonen.

Skutle og Frølich mener bestemt at Helleland med dette ikke avviser at staten kan finansiere halvparten av Bybanen til Åsane, selv om valget faller på en tunnelløsning.

— Jeg tror ikke det er tunnelalternativet som er øverste hylle. At vi unngår å legge banen over et av de få stedene i Norge som står på Unescos verdensarvliste blir ikke sett på som ekstravagant i Høyre, sier Skutle.

Vil ha avklaring

— Det er selvsagt ikke slik at vi nå kan velge en lyntogløsning fordi vi har fått en samarbeidspartner, men i motsetning til Venstre lukker vi ikke døren til andre alternativer enn det billigste alternativet, sier Frølich.

Han understreker også at det dyreste forslaget, blant annet inkluderer forlengelse av Fløyfjellstunnelen.

— Det er et gigantprosjekt i seg selv, med store miljøgevinster, og den pakken vil innebære en totalomveltning av infrastruktursystemet vårt, sier Frølich.

Skutle vil likevel ta saken opp i Høyres stortingsgruppe.

— Det er viktig at bystyret får et signal ganske raskt på at dersom Bergen velger en av løsningene som ligger på bordet nå, så er de sikre på å få 50 prosent statlig finansiering, sier Skutle.

- Tråkker i salaten

SV-leder Audun Lysbakken synes uttalelsene til Abid Raja er særdeles ukloke og utidige.

— Han kan ikke prøve å presse bystyret i Bergen på denne måten. Her tråkker han skikkelig i salaten, sier Lysbakken.

SV-lederen sier stortinget ikke kan bruke penger som pressmidler for å få gjennom en trasé. Han presiserer at han selv er for Bryggen-alternativet.

— Men det er fordi at det er best, ikke fordi det er billigst. Jeg blir bekymret over hele bybaneprosjektet i Bergen dersom Venstre og andre borgerlige partier skal prøve å trekke tilbake sine soleklare løfter om medfinansiering, bare fordi de er misfornøyde med trasévalget.

Lysbakken sier han forventer at Raja drar tilbake til sin egen valgkrets, og forteller sine egne velgere hva de kan og ikke kan velge når det kommer til samferdselsprosjekter i Oslo.

— Det tror jeg ikke han kommer til å gjøre, og da bør han ikke gjøre det i Bergen heller.