BJARNE KVAM bjarne.kvam@bergens-tidende.no

— Det er med vantro vi registrerer at vår øverste sjef - justisministeren - har planer om å plassere oppbevaringsbokser rundt om i de forskjellige fengslene, sier Harald Rongved, leder for Bergen Fengselsfunksjonærers Forening (BFF).

I løpet av de siste to årene er soningskøen tidoblet, skriver Aftenposten. Nå venter 1588 straffedømte på å sone.

De politiske reaksjonene er positive. Både justiskomiteens leder Kristin Krohn Devold (H) og Aps saksordfører, Ane Stine Tømmerås, støtter brakkeforslaget.Men fengselsbetjent Rongved og hans kolleger mener justisminister Hanne Harlems forslag vitner om panikk.

— Dette kommer som et direkte resultat av årviss neglisjering av behovene for nybygg og vedlikehold i fengslene. Med et minimum av interesse for driften av "Fengsels-Norge" kunne denne situasjonen ha vært unngått, mener fangevokterne.

De betegner opplegget som opprettelse av "hittegodsavdelinger".

— Dersom det mot formodning skulle være politisk vilje til å prøve ut denne idien, må man samtidig erklære rehabiliteringstanken for avgått ved døden. Det vil ikke være mulig å drive med effektivt påvirkningsarbeid etter et slikt samlebåndsprinsipp, sier fagforeningslederen Harald Rongved.