PAAL KVAMME

Når de 27 nye førsteklassingene begynner på Nordnes skole klokken 11.30 i dag, er de hvitmalte feltene som skal geleide dem trygt over Haugeveien sporløst borte. I forrige uke ble de frest bort av Vegvesenet, som forbereder asfaltering i området.

— Dette er de to viktigste fotgjengerfeltene for skolen, sier Hanne Indrehus. Hun er FAU-leder ved skolen, og har to barn som går der. Indrehus synes det er forferdelig dårlig timing når Vegvesenet har hatt to måneder på seg til å fikse dette, og først begynner en uke før skolens 200 viltre unger begynner å strømme ut på skoleveien.

— Vegvesenet kan ikke tenkt på at det faktisk ligger en barneskole her. I tillegg er det flere barnehager og aldershjem i umiddelbar nærhet.

I flere år har velforeninger og beboere på Nordnes kjempet for å få senket fartsgrensen fra 50 til 30 km/t, og fartshumper står høyt på ønskelisten.

— Folk kjører som bare fy her. De som ikke er kjent her kan jo ikke vite at det ligger en barneskole her. Og det blir ikke bedre av å fjerne de hvite stripene, sier en fortvilet Indrehus.