En rekke politikere har stilt spørsmålstegn ved tunnelutredningene som Norconsult og kommunen har utarbeidet i forbindelse med bybanetraseen mot Åsane. Peter Christian Frølich (H), Eiler Macody Lund (Frp) og Harald Schjelderup (Ap) mener utredningene er vridd i retning av tunnelalternativene.

I går kritiserte Høyres gruppeleder, Dag Skansen, de uttalelsene de har kommet med. Blant annet mente han Macody Lund bør holde seg for god for slik kritikk.— Jeg synes han må prøve å diskutere dette konstruktivt, uten å komme med anklager mot andre.

Frontalangrep

Korreksen faller ikke i god jord hos Macody Lund, som i tillegg til å sitte i komité for byutvikling er Frps leder i Bergen.

— Dette er andre gangen Dag Skansen går til frontalangrep på meg, fordi jeg har en annen mening enn det han har, når det gjelder Bybanen og Bryggen, sier han, og legger til:

— Dette er en typisk "hersketeknikk" brukt til å skape en fiendefigur som kan brukes for å prøve å samle noen av de 20 Høyre bystyremedlemmene som deler FrP og AP sitt syn om å bevare Bryggen som et unikt og historisk område.

Må skille

Macody Lund mener Skansen bør skille sak og personer.

— Det er derfor skuffende at Dag Skansen i sin skuffelse velger å gå på person angrep på meg, Peter Frølich og Harald Schjelderup!

Frp`eren står fast på at utredningene ikke er gode nok, og at kostnadene ved de forskjellige traseene bør gjennomgås på nytt.

— Bystyret bestilt konsekvensutredninger for tre alternativer, dagløsning over Bryggen, tunnel bak Bryggen, og sist men ikke minst, en forlenget Fløyfjellstunnel. Det ble veldig klart for oss tunneltilhengere at både Norconsult og fagetaten i kommunen hadde konsentrert mesteparten av sine utredninger på dagløsningen.

Skjønner ikke

Dag Skansen stiller seg uforstående til at han bruker hersketeknikker.

— Det jeg sier er at de må ha faglige begrunnelser for å kritisere utredningene. De kan ikke skyte ned fagetatens utredning og bruke det som argument for deres egne løsninger.

Skansen står på sine uttalelser fra tidligere.

— De må underbygge kritikken de kommer med. Og jeg venter i spenning på begrunnelsen deres.

Harald Schjelderup (Ap) hevder de ikke har rettet kritikk direkte mot Norconsult.

— Men vi mener det vil være en styrke å få en uhildet gjennomgang av alle de tre sentrumsalternativenene når det gjelder kostnadene knyttet til dem.

TIL DOVRE: -Frps bystyregruppe står på tunnelløsning til Dovre faller, sier Eiler Macody Lund (bildet). Dermed blir det neppe flertall for bybane over Bryggen.
RUNE MEYER BERENTSEN