– Det blir utrolig lite troverdighet i Høyres løfte om å gjøre Bergen til en ja-kommune og skape et miljø for grundere og nyskaping, sier Kjelstrup Olsen.

Han liker det dårlig hvis Høyre har gått mot for å tekkes KrF.

– Bergen som by kommer ikke langt i å være verken innovativ eller forum for grundere, hvis husfreden blir viktigere enn nyskapningen, sier Kjelstrup Olsen, som karakteriserer Høyres standpunkt som helt ufattelig.

– Ikke for husfreden – Vi hadde en kjempediskusjon, men havnet på et nei til slutt, sier gruppeleder for Høyre Hilde Onarheim

Hun sier beslutningen er fattet uten hensyn til husfreden i byrådet.

– Vi hadde stemt slik uansett, vi tenker ikke så mye på husfreden. Flere argumenter mot gjorde at det ble et nei, sier Onarheim. Heller ikke miljøprofilen ble interessant nok til slutt.

– Energidelen er spennende, men vi kan ikke bare la oss blende av det. Vi må se helhelten i det, og her er rett og slett plasseringen feil, sier Onarheim.

Det har hele tiden vært en dårlig skjult hemmelighet at Høyres medlemmer i komiteen egentlig ønsket å gå inn for høyhuset.

Falsk optimisme I april konkluderte byrådet med et rungende nei til Kjelstrup Olsens høytragende husplaner. Begrunnelsen var blant annet at forslaget bryter alle kriterier for bygningshøyder i byområdet.

Siden den tid har motstanden svinnet. I komité for miljø og byutvikling sa flertallet ja til bygging av det energiøkonomiske huset.

Både Arbeiderpartiet, Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet var høye på tanken. Høyre fulgte byrådets innstilling, men signaliserte samtidig at dette ikke var en endelig beslutning, snarere tvert imot.

Ap, Frp og Pensjonistpartiet har ikke flertall i bystyret. Flere partier måtte sagt ja for å sikre et ja på mandag.

Også RV og SV stemte mot høyhuset i komiteen, men åpnet samtidig for å endre stemmegivningen i bystyret.

Dette var vakker musikk i Kjelstrup Olsens ører.

– Jeg er absolutt optimist etter dette. Jeg tror på realisering av prosjektet, sa han til BT for to uker siden.

Ap og FrP stemmer for Men slik ble det altså ikke. Alle partiene som var på vippen har havnet på et nei.

– Hovedgrunnen til det er at vi ikke ønsker å forpurre at Kunsthøyskolen blir bygd, sier gruppeleder for RV Stine Akre.

– Vi har vært i en prosess, men i kveld var stemningen helt klar og tydelig. Det blir feil å prøve ut teknologien på et 50 meters høyhus hvor plasseringen bryter med høyhusmeldingen og ligger i et solfattig område, sier Oddny Miljeteig, gruppeleder for SV.

Med Kristelig Folkeparti og Venstre med på laget er den høye husdrømmen til Kjelstrup Olsen på Mølleneset å anse som historie.

Det hjelper lite at Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet roser byggeplanene opp i skyene.

TOR HØVIk