Fjernvarmesentralen som BKK Varme vil bygge skal forsyne 2000 husstander i Loddefjord med varme. Men problemet er at de rundt 200 nærmeste nabohusene ikke får benytte varmen.

Lynn Veronika Steinset bor et steinkast unna og er kraftig provosert. Nå maner hun naboene i Hetlevikåsen i Bergen Vest til kamp. I går gikk hun fra dør til dør i nabolaget.

— Det er mange som er opprørt over disse planene, både unge og gamle, sier Steinset.

Protestgruppen kjemper mot et forbrenningsanlegg med silo og en 32 meter høy pipe - et anlegg de ikke engang skal benytte.

— Fjernvarmeanlegg er positivt for dem som skal få varme derfra, men det skal ikke vi. Likevel er det vi som får alle de negative konsekvensene, raser Steinset.

Hun mener det finnes bedre egnede tomter i Loddefjord blant de 2000 boligene som skal bruke fjernvarmeanlegget.

— De kan plassere det hos dem som skal ha varmen derfra. Dette er som å sette opp trampoline til sine barn, men plassere den i naboens hage - så slipper man alle ulempene selv, sier hun.

Frykter konsekvensene

Steinset mener dessuten ikke tomten kan benyttes til forbrenningsanlegget.

— Høyvikåsen Borettslag fikk muntlig tildelt tomten fra Bergen kommune, som kompensasjon for at en kraftlinje ble satt opp kloss i husene på slutten av 1970-tallet, sier Steinset.

Borettslaget vil nå kreve hevd på tomten ved hjelp av advokat. I tillegg frykter hun støy og forurensning fra anlegget, økt trafikk på en smal skolevei og redusert boligverdi.

— Det sier seg selv at hvis de kapsler inn boligene med svære kraftlinjer på ene siden og nå et forbrenningsanlegg på den andre, så vil man få problemer med å selge boliger her. Da er det første og det siste folk ser på visningen, et svært industrianlegg på veien, sier hun.

Ønsker dialog

Prosjektutvikler hos BKK Varme, Gunnar Hernborg har forståelse for naboenes reaksjoner. Han understreker at varmesentralen i Hetlevikåsen ikke vil forurense eller forårsake store plager for naboene, men ser at noen ulemper vil det bli, ikke minst i anleggsperioden.

— 85 % av det vi skal brenne i dette anlegget er fliset trevirke fra gjenvinningsstasjoner, og de resterende 15 % skal være olje, forhåpentlig bioolje på sikt. Renseinstallasjoner vil sørge for at det stort sett er vanndamp som kommer ut av pipen. Veien er godkjent for vogntog. Her går 20 busser for dagen, så våre leveringer av flis til anlegget med 1 – 2 vogntog daglig vil ikke dra opp trafikkmengden noe særlig, sier Hernborg.

Ellers viser han til to års arbeid med grundige analyser og rapporter for å utrede den beste tomten og den minst belastende løsningen for området.

Beste tomten

11 ulike tomter ble vurdert. Da BKK Varme sto igjen med tre egnede alternativer, søkte de råd hos Bergen kommune. Her ble det vist til at to av dem ville bli vanskelig å få regulert til formålet, og Hetlevikåsen ble dermed eneste reelle mulighet.

I kveld skal han og kollegene møte Steinset og hennes naboer fra 200 boliger. Hernborgs håp er at de får en god dialog.

— Jeg ønsker først og fremst å dele fakta med dem, og så håper jeg at vi kan få en god dialog. De er i sin fulle rett til å være imot dette, og det har vi respekt for, sier han.

— Tror du denne kampen er tapt allerede, Steinset?

— Nei! Jeg legger meg ikke død før jeg er godt skutt, sier hun.

Hva mener du om planene for forbrenningsanlegget ?