Lise Øksnes, eier av Østre Nattlandsfjellet barnehage, ble forskrekket da hun denne uken fikk nabovarsel fra brannvesenet i postkassen.

Ifølge skrivet skal Bergen brannvesen bruke huset tvers over veien fra barnehagen som brannøvingshus.

Røyk og sot

– Huset ligger ikke mer enn 20 meter unna, jeg skjønner ikke hva de har tenkt på, sier Øksnes.

Nabo Tore Monsen deler hennes bekymring.

– Vi trodde først det var en forsinket aprilspøk, sier han.

Ifølge nabovarselet skal det foregå brannøvelser i huset fra 18. mai:

«Nedbrenning av huset vil finne sted i løpet av uke 23. (med forbehold om at været er tilfredsstillende). Bergen brannvesen vil utføre øvingen og brenningen på en betryggende måte for omgivelsene. Huset er miljøsanert, men det er uunngåelig at det vil bli en del røyk og sotnedfall i nevnte tidsrom! Derfor oppfordres det til at vinduer og dører holdes lukket, klesvasken ikke henger ute og at private biler blir betryggende plassert i garasje.»

— Helt nødvendig

– Dette er et villastrøk, og området egner seg ikke for disse typen øvelser, sier Monsen.

– Mange av barna her sover ute, har hvilestunden sin ute på dagen i vogn. For barn som har astma her vil jo det være helt umulig for de å være her på dagtid med masse røyk. Jeg synes det er helt vannvittig hva de har tillatt seg å gjøre.

Ifølge varabrannsjefen i Bergen brannvesen, Karl Otto Nesdal, har beboerne ingenting å uroe seg for.

– Nedbrenningsøvelser over tre uker, slik som her, vil foregå for det meste innvendig der folk ikke vil se noe av det utenfor, bortsett fra helt siste dagen når vi brenner ned hele huset.

Brannvesenet i Bergen har i snitt fire til fem slike nedbrenningshus i løpet av et år.

– Det er helt nødvendig for at brannvesenet skal få øvelse i varme røykdykk, sier Nesdal.