I drøyt to uker har Gulen-ordføreren kjent til at giftstoffene som tok livet av minst 14 mennesker i Elfenbenskysten også befant seg i tankene som eksploderte i Sløvåg i mai i fjor. Hun er sint og skuffet over den tidligere Vest Tank-ledelsen som har nektet for at giftstoffene var i tankene.

Les også: Alvorlig syk etter eksplosjonen

Trodde på bedring

— Den tidligere ledelsen har mye å svare for, særlig med tanke på de helseplagene folk i Gulen og Masfjorden er blitt utsatt for etter eksplosjonen.

Tidligere daglig leder i Vest Tank, Jostein Berland, har gjennom sin advokat Per Magne Kristiansen, stilt seg uforstående til SFTs nye funn.

Brosvik venter nå spent på helserapporten som kommunelegene i Masfjorden og Gulen har laget om helseplagene etter eksplosjonen. I februar, da dette arbeidet kom i gang, var ordførerens inntrykk at helseplagene var på retur. Nå er hun mer usikker.

— Vi visste at det fremdeles var folk som hadde problemer, men at de var avtakende. Så i april begynte det å komme inn nye meldinger om luktproblemer og helseplager. Da hadde vi ny kontakt med Alexela Sløvåg AS og tok opp med dem at opprydningen måtte komme videre.

Les også: Oljeslammet var svært giftig

Krever klare råd

22. mai smalt bomben. I et møte om den videre opprydningen med selskapet, kunne SFT fortelle om det nye giftfunnet. Det fikk ordføreren til umiddelbart å reagere.

— 30. mai avholdt vi møte med kommunelegene og ledelsen i Masfjorden og Gulen, Folkehelseinstituttet og SFT. Økokrim var også til stede på møtet. Vi gjorde dette fordi vi ikke ville vente med å sette i gang tiltak til rapporten fra kommunelegene var ferdig. Til det var opplysningene om giftfunnene for alvorlige. Foreløpige resultater fra kommunelegene ble også presentert på møtet.

Nå venter ordføreren på at rapporten fra de to kommunelegene skal bli ferdig. Det skjer i midten av denne måneden.

— Rapporten skal presenteres for Folkehelseinstituttet sammen med opplysninger fra Økokrim om hva giftstoffene inneholder. Dersom det kommer frem ny informasjon som tilsier at noe må gjøres, forventer vi klare råd fra Folkehelseinstituttet, sier Brosvik.

Skaper uro

Hun kjenner noe av innholdet i helserapporten, men vil ikke uttale seg om denne før den er helt ferdig.

— Jeg liker ikke den nye utviklingen i saken og at det kommer opp igjen det vi hadde i fjor. Folk blir usikre. Det er derfor vi har vært så kjapp med å koble på Folkehelseinstituttet.

Ordføreren sier kommunen hele tiden har styrt etter to spor. Alle tilgjengelige opplysninger skal frem slik at kommunens innbyggere får mest mulig kvalifiserte opplysninger om konsekvensene.

— Det andre er at all forurenset masse skal vekk. Det er snakk om 400 tonn. SFT har gitt pålegg om at det skal fjernes innen utgangen av juni. Vi kan ikke sitte og vente. Skulle ikke Alexela fjerne dette ved fristens utløp, har SFT hjemmel til å fjerne massene og sende regningen til selskapet. Det forventer vi at de gjør, sier ordfører Trude Brosvik.

Hva synes du om Vest Tanks håndtering av Sløvåg-eksplosjonen? Si din mening under!

Bergens Tidende