Onsdag kom det frem opplysninger i lagmannsretten om at en navngitt person skulle ha overlevert drapsvåpenet til drapstiltalte Tor Helge Flaten på Tertnes kro i Åsane. Denne personen var en nær venn av drapsofferet Øyvind Bjarte Madsen. Samtidig skal han ha drevet utstrakt narkotikaomsetning sammen med tiltalt nr. 3 i Åsane-saken.

Mannen ble avhørt om den påståtte våpenoverleveringen for en ukes tid siden, og han nektet da for at han hadde gitt noe våpen til Flaten. Mannen skulle ha vitnet i retten i går, men er sykmeldt og kunne derfor ikke møte. Politiforklaringene hans ble lest opp for lagmannsretten.

Mannen tok selv kontakt med politiet rett etter drapet, og sa til en politimann at han ville gjøre det han kunne for at drapet skulle bli oppklart.

— Han virket rasende over at Madsen var drept, og han kunne ikke se at noen skulle ha noen grunn til å ta livet av Madsen. Han beskrev Madsen som en god venn, en snill person og en humørspreder som var godt likt av alle. Han sa at han ville gi politiet det han hadde av informasjon og rykter, og virket oppriktig interessert i å bidra til oppklaring av drapet, fortalte politimannen som mannen henvendte seg til.

— Harmonerer det med opplysningene om at han skal ha overlevert drapsvåpenet til Flaten, spurte Flatens forsvarer, advokat Oscar Ihlebæk.

— Nei, ikke ut fra det inntrykket jeg fikk under samtalene med denne mannen, sa politimannen.

Opplysninger mannen ga politiet på et svært tidlig tidspunkt harmonerer godt med det politi og påtalemyndighet mener skjedde da Madsen ble drept. Mannen ga flere opplysninger om Jarle Olsen, men nevnte aldri Tor Helge Flaten.

— Jeg har aldri vært på Tertnes kro, og har aldri fått noe håndvåpen der. Jeg er rimelig fortvilet over det som kommer frem her, sa tiltalte Tor Helge Flaten i retten.