Over hele landet aksjonerer bøndene etter at det ble brudd i jordbruksforhandlingene. Utenfor Tine meierier på Minde i Bergen sprer fire traktorer 5000 liter melk blandet med vann.

— Møkkasprederne har vært brukt inntil nylig. Vi har prøvd å vaske dem, men er usikker på hvor rene de er, sier Lars Peter Taule i Hordaland Bondelag.

Bøndene har hatt kort tid til å forberede seg. Først da forhandlingene ble brutt klokken 14.30 begynte de å planlegge aksjonen.

— Jeg håper at dette får folk til å forstå frustrasjonen vår. At aksjonen skjer utenfor Tine meierier er symbolsk. De er avhengige av lokal melkeproduksjon. Med det tilbudet vi har fått i dag vil mange av de minste produsentene falle fra og Tine vil få inn mindre melk, sier leder i Hordaland Bondelag, Frøydis Haugen.

- Vestlandslandbruket på spill

Hun understreker at de ønsker å gjøre minst mulig skade. Derfor har bøndene stoppet trafikken og lover å spyle veibanen etter aksjonen.

— Dette er en spontan reaksjon på bruddet i forhandlingene i dag, der vi viser hvor misfornøyde vi er. Vi spyler ut melk, og den skal gå rett i asfalten. Det blir et tydelig signal når regjeringen tilbyr bøndene inntektsvekst som er lavere enn det andre får, sier leder i Hordaland bondelag, Frøydis Haugen.

Stemningen mellom regjeringen og bondeorganisasjonene er meget dårlig etter at jordbruksforhandlingene tirsdag ettermiddag brøt sammen.

I forhandlingene, som varte i 20 timer, ble bøndene tilbudt 100 millioner kroner mer enn det som lå i det opprinnelige tilbudet. Mens staten opprinnelig tilbød en inntektsøkning på 150 millioner kroner, ble de nå tilbudt 250 millioner kroner.

Det var imidlertid langt unna bøndenes opprinnelige krav på 1,5 milliarder kroner i økte bevilgninger.

— Jeg tenker at det kravet vi først la frem var fremtidsrettet. Det viser hva som må til for å øke norsk matproduksjon fremover. En samlet næringskomité på Stortinget har ønsket økt matproduksjon, det samme har regjeringen sagt. Men når de gir et tilbud som de nå har gjort viser regjeringen at de ikke står for egne mål, sier Haugen.

— I forhandlingene har staten vist lite forhandlingsrom, og satt vestlandslandbruket på spill. Det kan vi ikke være med på, og da blir det brudd, sier Haugen.

Håper på gehør i Stortinget

Det tok bare timer fra jordbruksforhandlingene brøt sammen i dag, til de første demonstrasjonene fra bønder startet i dag.

I Sogn og Fjordane tok bøndene til E39 i traktorkolonne, for å vise sin misnøye, melder NRK.

Likevel klamrer bøndene seg nå til håp om at de skal få mer gehør i Stortinget enn de har fått hos landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) og regjeringen.

— Stortinget kan enten gi beskjed til landbruksministeren om å ta en ny runde, endre tilbudet de gir oss, eller la det stå som det er. Vi håper de andre partiene tar ansvar, og står for det de har sagt, sier Haugen.

— Er det da en god taktikk fra deres side å tømme ut melk?

— Vi liker selvsagt ikke å tømme ut melk. Det er jo å kaste mat. Men det er en måte å få ut vårt budskap på. For hva skal vi gjøre? Vi må markere oss, sier Haugen.

- Propaganda

På pressekonferansen tidligere tirsdag, mente Listhaug at Norges bondelag kom med usanne påstander om konsekvensene av oppgjøret.

Ove Trellevik (H), stortingsrepresentant fra Hordaland og medlem i næringskomiteen på Stortinget, mener Haugen og Hordaland bondelag fortsetter med det.

— Det er overhodet ikke slik at vestlandslandbruket står på spill med det tilbudet som lå i bordet fra staten sin side. Tilbudet inneholdt en profil som gjorde at store gårder kunne vokse, men det var ikke sånn at de som driver i mindre skala ville få mindre støtte. Det var ingen som tapte på staten sitt tilbud i Hordaland, med unntak av fruktbøndene som kommer noe dårligere ut, sier han.

Trellevik hevder det også er feil at bøndene har lavere lønnsvekst enn andre. Han sier det opprinnelige tilbudet la opp til lønnsvekst på 3,5 prosent, og at det nye tilbudet derfor ville blitt enda høyere.

Stortingsrepresentanten kaller Haugens utspill propaganda.

— Hun sier at mange av de minste bøndene vil fall fra, og at Tine vil få mindre melk. Det er et stort frafall i jordbruket i hele landet. Skal vi få økt matproduksjonen i Norge, må de som har muligheten til å produsere mer mat, få lov til det, sier han.

— Det tilbudet som ligger i bordet har vi genuin tro på at vil gi økt matproduksjon. Og vi har fått støtte fra mange gårdbrukere. Vi kan ikke fortsette å holde på slik vi gjør i landbruket. Vi må tørre å tenke nytt, sier Trellevik.

DUMPER MELKEN: Her går 5000 liter melk rett i asfalten utenfor Tines meieri i Bergen.
Paul Sigve Amundsen