Det var to steinras som stengde vegen, og raset gjekk i eit rasutsett område, melder NRK Sogn og Fjordane.

Vegen vart opna att måndag kveld. Geolog Svein Helge Frekaland har undersøkt området, og ventar ikkje nye ras i løpet av dagen.