Veien har vært stengt siden klokken 07.15 søndag morgen.

— En større steinblokk har rast ned og stenger veien ved Folkedal på fylkesvei 7, sier trafikkoperatør Hanne Norheim ved Vegrafikksentralen i Hordaland.

— Veien blir ikke åpnet igjen i dag. Det er bestilt geolog til i morgen tidlig, sier Norheim til BT kl. 18.15.

Rasutsatt

Rasstedet ligger mellom Kvanndal og Granvin.

— Steinraset har gått ved et bekkeløp i nærheten av Folkedal. Heldigvis har nedbøren begynt å roe seg i området. Rasstedet blir nå undersøkt nærmere, sier Norheim.

Det er ikke første gang store steinblokker raser ut i akkurat dette området. Strekningen Granvin-Folkedal har vært stengt i området en rekke ganger de siste årene på grunn av ras.

I 2010 ble to personer skadet, én alvorlig, etter at en bil ble truffet av et ras på den samme strekningen.

Fortsatt rasfare

— Det kommer fortsatt mye stein og jord ned med regnvannet og bekkefaret, slik at det fortsatt er fare for flere ras. Det er for farlig å begynne opprydnigen i dag, sier Norheim.

Steinblokken som sperrer veien, må trolig sprenges i stykker, får BT opplyst.