Raset kom ned like vest for avkøyrsla frå europavegen til sentrumsområdet ved ferjekaien.

Ein av dei store vollane som skal sikra busetnaden i Gudvangen mot ras, fører rasmasser mot dette punktet, og det er ikkje uvanleg at vegen vert sperra av snøras frå tid til anna om vinteren.