— Vi har hatt veldig mange overdoser det siste døgnet. Bare siden i går formiddag har vi registrert 15 overdoser fra illegale stoffer. Om dette har noe med Nygårdsparken å gjøre, vil jeg ikke spekulere i, sier leder ved Akuttposten i Helse Bergen, Anne Margrethe Stokken.

Stokken sier at det er vanlig med rundt fem overdoser på en dag, men at det kan variere noe.

— Det er som sagt for tidlig å si om det har noe med parken å gjøre, men vi er likevel litt undrende til at det er så travelt, sier hun.

Hun sier også at de er nøye med å registrere hvor i Bergen overdosene kommer fra.

— Vi vil fortsette å følge med på eventuelle endringer fra dag til dag, og følge med på hvor det settes overdoser.

Mangler tilbud

Klinikkdirektør Kari Lossius ved Bergensklinikkene mener det mangler tilbud til de som ikke har planer om å slutte å ruse seg i Bergen.

Tilbudene kommunen har sagt nei til, som sprøyterom og brukerrom, må på plass for å unngå overdoser.

— Mange ønsker å fortsette dette livet. I et sprøyterom eller brukerrom kan de fortsette å bruke rusmidler, men i mer kontrollerte og trygge omgivelser. Dette er også en plass man kan motivere til behandling, sier Lossius .

Viktig hjelpemiddel

— I denne fasen er dette det viktigste hjelpemiddelet de kunne hatt. Fagfolk og brukere vil ha det, og da må politikerne lytte til dem og legge den ideologiske prestisjen til side. Hvis det er politiske avgjørelser som stopper gode tiltak, er ikke det heldig, legger Lossius til.

I tillegg ønsker Lossius også mer oppsøkende arbeid ut i miljøet.

— Det er ikke bare politiet som må være ute nå. Også kommunen og spesiallisthelsetjenesten må på banen for å ta vare på dem som ikke har noen plass å være. Mange har vært i parken i 20 år. Hvor skal de nå gå, spør hun.

- Kjeppjager folk

Ved Stiftelsen Bergensklinikkene har de ennå ikke merket økt pågang fra rusavhengige som vil inn til avrusning.

— Det kan hende at vi vil merke det etter en stund. Men det som er vanskelig med denne gruppen er at dette er brukere som ikke ønsker behandling eller hjelp. De vil bare ha et sted å være, sier Kari Lossius.

Lossius forteller at det i dag er lang ventetid på Hjellestadklinikken, men noe kortere ventetid på Skutevikenklinikken, der de har akuttbehandlingen sin.

— Men vi har noen krisesenger tilgjengelig dersom det kommer et økt trøkk nå.

Hun mener det er viktig å huske på at brukerne av parken også er mennesker.

— Det er folk vi kjeppjager. Man må huske på at det kunne vært din søster som ble kjeppjaget.

Ingen selgere tatt

Politiet har økt fokus på å finne ut hvor selgerne er etter stenging av Nygårdsparken. På stengingsdagen ble ingen tatt for salg i sentrum av Bergen.

— Ja, vi har økt fokus på å finne ut hvor selgerne av narkotika er nå. Vi ønsker ikke at salg av narkotika skal skje åpenlyst, det skal ikke gå upåaktet hen, sier leder Jørn Solsvik, ved seksjon for organisert kriminalitet i Hordaland politidistrikt.

Dagen da parken stengte ga politiet tre forelegg for besittelse av narkotika. Men ingen av disse skjedde i åpne russcener i byen, beslaget ble gjort i forbindelse med andre saker.

— Det er vel ingen som tror at selgerne har reist hjem nå?

— Vårt mål er at skal være så lite attraktivt å selge i Hordaland politidistrikt at de reiser hjem. Men vi skjønner også at det er noen som ønsker å få tak i narkotika her, sier Solsvik.

Er spent på hva som skjer

Ola Jøsendal, leder for Avdeling for rusmedisin ved Haukeland universitetssjukehus, sier det er for tidlig å se noe resultat av stengingen av Nygårdsparken.

— Det er mer travelt på akuttposten enn en vanlige tirsdag, men det er vanskelig å si om dette har noe med parken å gjøre. Vi vil nok ikke se noen effekt før om en til to uker, sier Ola Jøsendal.

Jøsendal sier at han er spent på hva som vil skje med denne gruppen nå.

— Vi ønsket å ha mer tiltak for denne gruppen, som sprøyterom, brukerrom og utdeling av heroin, men det har jo Bergen kommune og helseministeren sagt nei til. Nå får vi se hvor langt man kommer med de tiltakene man har nå. VI har i alle fall forsøkt.

Regjeringen har sagt at rusavhengige nå skal få øyeblikkelig hjelp ved stenging av parken.

— Vi plikter å gi øyeblikkelig hjelp. Vi har hatt en dialog med helseministeren og det er nok ressurser til å håndtere dette.

MINEFELT: Kari Lossius, psykolog og klinikkdirektør ved Bergensklinikkene.
BERGENS TIDENDE