Månedens raritet er hentet fra Bergen Brannhistoriske Stiftelse.

En raritet i måneden

Hver måned legger Museumssenteret i Hordaland ut en raritet, hentet fra private samlinger i Bergen, på sine nettsider.

Vi i bt.no ønsker å bidra til folkeopplysningen ved å presentere rariteten på våre nettsider, og så kan du teste hvor glup du er. Vet du hva denne rariteten er?

Send ditt svar til rarietet@salhus.net og du får vite om du har rett.

Bergens tekniske og industrielle samlinger

I 2004 ble det opprettet en database for registrering av gjenstander fra samlinger som forteller om teknikk og industri i Bergen. Databasen vil gi en oversikt over hva som er tatt vare på og bidra til å sikre de historiske opplysningene.

I dag er gjenstander fra åtte samlinger registrert i databasen. Dette er samlinger som er forvaltet av privatpersoner, foreninger, organisasjoner, etater og bedrifter.

Etter hvert skal en kunne søke frem opplysninger om gjenstandene i en felles database.

Mer informasjon finner du om du går inn på Museumssenteret i Hordaland.

Flere rariteter finner du på Norsk Trikotasjemuseum sine sider på bt.no. Her finner du svarene på flere rariteter.

Mette Thomassen