Dette er rariteten for november. Den er hentet fra fra Norsk Trikotasjemuseum.

Har du peiling på hva det er for noe?

Du kan sende svar her. Da får du automatisk riktig svar tilbake.

Her finner du svaret for rariteten i oktober .

Bergens tekniske og industrielle samlinger

I 2004 ble det opprettet en database for registrering av gjenstander fra samlinger som forteller om teknikk og industri i Bergen. Databasen vil gi en oversikt over hva som er tatt vare på og bidra til å sikre de historiske opplysningene.

I dag er gjenstander fra åtte samlinger registrert i databasen. Dette er samlinger som er forvaltet av privatpersoner, foreninger, organisasjoner, etater og bedrifter.

Etter hvert skal en kunne søke frem opplysninger om gjenstandene i en felles database.

Her finner du Bergens tekniske og industrielle samlinger.

En raritet i måneden

Hver måned legger Museumssenteret i Hordalandut en raritet, hentet fra private samlinger i Bergen, på sine nettsider.

Vi i bt.no ønsker å bidra til folkeopplysningen ved å presentere rariteten på våre nettsider, og så kan du teste hvor glup du er.