Rariteten for januar er hentet fra Nera Museum. Vet du hva det er? Send ditt svar til Museumssenteret og du får vite om du har rett.

En raritet i måneden

Hver måned legger Museumssenteret i Hordaland ut en raritet, hentet fra private samlinger i Bergen, på sine nettsider.

Vi i bt.no ønsker å bidra til folkeopplysningen ved å presentere rariteten på våre nettsider, og så kan du teste hvor glup du er.

Fra Lauvås sin Elektrosamling

Forrige raritet var hentet fra Sølve N. T. Lauvås sin Elektrosamling.

Det var en stikkontakt som kan skrus inn i en lampeholder. Stikkontakten er sannsynligvis fra 1920-tallet, da det ikke var vanlig med så mange stikkontakter på el-anleggene. Da var det var stort sett bare lamper.

Dette er en litt uvanlig type. De vanligste av disse har 2 uttak på siden og lampeholder innebygd.

Det spesielle med denne er at den ikke har lampeholder. Som sagt er denne antakelig fra 1920-tallet, etter ca. 1930 ble bakelitt det vanligste materialet. Slike kontakter ble forbudt å bruke allerede på 50-tallet,men var i bruk mye lengre

Bergens tekniske og industrielle samlinger

I 2004 ble det opprettet en database for registrering av gjenstander fra samlinger som forteller om teknikk og industri i Bergen. Databasen vil gi en oversikt over hva som er tatt vare på og bidra til å sikre de historiske opplysningene.

I dag er gjenstander fra åtte samlinger registrert i databasen. Dette er samlinger som er forvaltet av privatpersoner, foreninger, organisasjoner, etater og bedrifter.

Fra 22. januar 2009 vil det på www.teknikkbergen.no bli mulig å søke frem alle gjenstander som registreres i databasen fra:

  • Bergen Bedriftshistoriske Forening
  • Bergen Brannhistoriske Stiftelse (BBS)
  • Bergen Industrihistoriske Forening og Museum (BIF)
  • Elektroavdelingen ved Bergens Tekniske Museum
  • Forening Norsk Kystradio Museum
  • Nera Museum
  • Norsk Dykkehistorisk Forening
  • Tinnsoldatmaker

Mer informasjon finner du om du går inn på Museumssenteret i Hordaland.

Flere rariteter finner du på Norsk Trikotasjemuseum sine sider på bt.no. Her finner du svarene på flere rariteter.

STIKKONTAKT: Dette er en stikkontakt som kan skrus inn i en lampeholder.
Mette Thomassen