Her er rariteten for februar. Den er hentet fra Forening Norsk Kystradio Museum (NORKRAM). . Vet du hva det er? Send ditt svar til Museumssenteret og du får vite om du har rett.

Håndholdt radarvarsler

Rariteten i januar var en håndholdt radarvarsler som ble brukt på Norske marinefartøyer, for å oppdage om det var fiendtlige radarsystemer i området.

Operatøren rettet apparatet mot horisonten, og sveipet sakte rundt til han eventuelt hørte radarlyden i hodetelefonene.

Generelt vil apparatet oppdage radarsignaler på nesten den dobbelte avstand av det som er den vanlige rekkevidden på radaren. Apparatet ble utviklet og produsert av Nera i Bergen rundt 1960-1970.

En raritet i måneden

Hver måned legger Museumssenteret i Hordaland ut en raritet, hentet fra private samlinger i Bergen, på sine nettsider.

Vi i bt.no ønsker å bidra til folkeopplysningen ved å presentere rariteten på våre nettsider, og så kan du teste hvor glup du er.

Bergens tekniske og industrielle samlinger

I 2004 ble det opprettet en database for registrering av gjenstander fra samlinger som forteller om teknikk og industri i Bergen. Databasen vil gi en oversikt over hva som er tatt vare på og bidra til å sikre de historiske opplysningene.

I dag er gjenstander fra åtte samlinger registrert i databasen. Dette er samlinger som er forvaltet av privatpersoner, foreninger, organisasjoner, etater og bedrifter.

Fra 22. januar 2009 vil det på www.teknikkbergen.no bli mulig å søke frem alle gjenstander som registreres i databasen fra:

  • Bergen Bedriftshistoriske Forening
  • Bergen Brannhistoriske Stiftelse (BBS)
  • Bergen Industrihistoriske Forening og Museum (BIF)
  • Elektroavdelingen ved Bergens Tekniske Museum
  • Forening Norsk Kystradio Museum
  • Nera Museum
  • Norsk Dykkehistorisk Forening
  • Tinnsoldatmaker

Mer informasjon finner du om du går inn på Museumssenteret i Hordaland.

Flere rariteter finner du på Norsk Trikotasjemuseum sine sider på bt.no. Her finner du svarene på flere rariteter.