Rariteten denne gang kan være en vanskelig nøtt.

Nøtt fra Salhus

Den er hentet fra Norsk Trikotasjemuseum og var i si tid i bruk på fabrikken i Salhus. Hva kan det være for noe og hva ble den brukt til?

Hva kan det være? Forslag til løsning sendes her. Du får automatisk riktig svar tilbake.

Nesten 300 svar

I juni fikk vi nesten 300 svar. Her kan du se hva folk svarte: La meg se svarene.

Her er det riktige svaret for juni.

Her er

rariteten i mai

Bergens tekniske og industrielle samlinger

I 2004 ble det opprettet en database for registrering av gjenstander fra samlinger som forteller om teknikk og industri i Bergen. Databasen vil gi en oversikt over hva som er tatt vare på og bidra til å sikre de historiske opplysningene.

I dag er gjenstander fra åtte samlinger registrert i databasen. Dette er samlinger som er forvaltet av privatpersoner, foreninger, organisasjoner, etater og bedrifter.

Etter hvert skal en kunne søke frem opplysninger om gjenstandene i en felles database.

Her finner du Bergens tekniske og industrielle samlinger.

En raritet i måneden

Hver måned legger Museumssenteret i Hordaland ut en raritet, hentet fra private samlinger i Bergen, på sine nettsider.

Vi i bt.no ønsker å bidra til folkeopplysningen ved å presentere rariteten på våre nettsider, og så kan du teste hvor glup du er.