Her er rariteten for mars. Den er også hentet fra Forening Norsk Kystradio Museum. Vet du hva det er? Send ditt svar til Museumssenteret og du får vite om du har rett.

Rørtester

Rariteten for februar var en rørtester. Her er modellen Unilyzer. Dette instrumentet ble brukt for å teste radiorør. Man tok radiorøret ut av radioen, og satte det ned i en av apparatets sokler, som passet i dimensjon. Man kunne også avlese egenskaper ved det enkelte rør.

Håndholdt radarvarsler

Rariteten i januar var en håndholdt radarvarsler som ble brukt på Norske marinefartøyer, for å oppdage om det var fiendtlige radarsystemer i området.

Operatøren rettet apparatet mot horisonten, og sveipet sakte rundt til han eventuelt hørte radarlyden i hodetelefonene.

Generelt vil apparatet oppdage radarsignaler på nesten den dobbelte avstand av det som er den vanlige rekkevidden på radaren. Apparatet ble utviklet og produsert av Nera i Bergen rundt 1960-1970.

En raritet i måneden

Hver måned legger Museumssenteret i Hordaland ut en raritet, hentet fra private samlinger i Bergen, på sine nettsider.

Vi i bt.no ønsker å bidra til folkeopplysningen ved å presentere rariteten på våre nettsider, og så kan du teste hvor glup du er.

Bergens tekniske og industrielle samlinger

I 2004 ble det opprettet en database for registrering av gjenstander fra samlinger som forteller om teknikk og industri i Bergen. Databasen vil gi en oversikt over hva som er tatt vare på og bidra til å sikre de historiske opplysningene.

I dag er gjenstander fra åtte samlinger registrert i databasen. Dette er samlinger som er forvaltet av privatpersoner, foreninger, organisasjoner, etater og bedrifter.

Fra 22. januar 2009 vil det på www.teknikkbergen.no bli mulig å søke frem alle gjenstander som registreres i databasen fra:

  • Bergen Bedriftshistoriske Forening
  • Bergen Brannhistoriske Stiftelse (BBS)
  • Bergen Industrihistoriske Forening og Museum (BIF)
  • Elektroavdelingen ved Bergens Tekniske Museum
  • Forening Norsk Kystradio Museum
  • Nera Museum
  • Norsk Dykkehistorisk Forening
  • Tinnsoldatmaker

Flere rariteter finner du på Norsk Trikotasjemuseum sine sider på bt.no.

Vennligst merk vår nye e-postadresse for svar: raritet@muho.no

Riktig svar i februar finnes her: http://museumsnett.no/salhus/felleskonservator/raritet.htm